hero banner
Henrik Johansson
Umeå, Stockholm
Vd

Henrik Johansson

Henrik Johansson är vd på Grant Thornton. Han är auktoriserad revisor och har jobbat på bolaget sedan 2007. Innan han blev vd 2024 var han bland annat ansvarig för vårt kontorsnätverk, därefter CFO och vice vd.

Henrik har ett stort engagemang i entreprenörskapsfrågor och han trycker på att näringslivet har en viktig roll att fylla för tillväxt och hållbar utveckling. Grant Thorntons vision är skapa framtiden tillsammans med entreprenörsföretag och Henrik Johansson menar att näringslivet och entreprenörsföretagen som förändringskraft är viktig.

Tjänster
Connect
Möt våra experter