Branschgruppen för ideella organisationer, Not for Profit, har samlad kompetens från flera olika områden för att vi ska kunna anpassa vår rådgivning utifrån dina frågeställningar.

Vi sätter samman ett team av specialister för att stödja dig med de frågor som är aktuella för just din organisation. Hos oss finns all den specialistkompetens du som företrädare för en ideell organisation behöver - oavsett om du sitter i styrelsen, är verksamhetschef eller ekonomiansvarig.

Genom nätverket  följer vi även den globala utvecklingen inom den ideella sektorn. Eftersom ideella organisationer skiljer sig från kommersiella företag är vår revisionmetodik och våra revisionsverktyg skräddarsydda för organisationernas specifika verksamhet och risker.

Nyhetsbrev för ideella organisationer

Det ska vara enkelt att hålla koll på vad som är nytt i branschen för ideella organisationer. Därför finns vårt nyhetsbrev. Ange dina kontaktuppgifter i formuläret för att prenumerera på nyhetsbrevet och där våra branschexperter delar med sig av insikter och kunskap, samt de senaste nyheterna inom branschen.

Olika ideella organisationer

Stiftelser

Grant Thornton har lång erfarenhet av rådgivning till olika typer av stiftelser, t ex avkastningsstiftelser, insamlingsstiftelser och verksamhetsstiftelser. Vi stödjer stiftelsen och dig som företrädare med tjänster inom revision, redovisning och rapporting, skattefrågor och deklaration. Våra specialister kan även hjälpa till att tolka föreskrifter och stadgar samt vara ett stöd i permutation- och destinatärfrågor.

Ideella föreningar

Vi jobbar med ekonomisk uppföljning, rapportering och interna kontrollrutiner i flera ideella föreningar. Våra specialister erbjuder också rådgivning för effektivare styrelsearbete och stöttar dig med alltifrån stadgefrågor och verksamhetsstyrning till budgetuppföljning och granskning av bidrag och intern kontroll. Vi har också stor erfarenhet av ideella föreningar som äger egna bolag.

Trossamfund

Vi har en dedikerad grupp medarbetare i hela landet med lång erfarenhet av att granska trossamfund. Grant Thornton är revisorer och reviderar ett stort antal församlingar, pastorat och stift runt om i landet.

Insamlingsorganisationer

Grant Thornton har ett stort antal uppdrag för insamlingsorganisationer. Förutom de traditionella tjänsterna inom revision, redovisning och rådgivning har vi stor erfarenhet av organisationer med 90-konto och rapportering till Svensk Insamlingskontroll samt Giva.

Idrottsföreningar

Vi stödjer dig som företrädare för en idrottsförening med olika typer av rådgivning, stadgefrågor, hantering av kontanter och medlemsregister. Dessutom har vi stor erfarenhet av rådgivning för idrottsföreningar som äger eller överväger att starta aktiebolag. Grant Thornton är i dag rådgivare och revisorer till bland annat Riksidrottsförbundet och SISU samt ett stort antal idrottsföreningar i hela landet.

Behöver du stöd i frågor inom ideella organisationer?

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm