Branschgruppen för ideella organisationer och stiftelser Not for Profit har samlad kompetens från flera olika områden för att vi ska kunna anpassa vår rådgivning utifrån dina frågeställningar.

Vi sätter samman ett team av specialister för att stödja dig med de frågor som är aktuella för just din organisation. Hos oss finns all den specialistkompetens du som företrädare för en ideell organisation eller stiftelse behöver - oavsett om du sitter i styrelsen, är verksamhetschef eller ekonomiansvarig.

Genom nätverket  följer vi även den globala utvecklingen inom Nor for Profit. Eftersom ideella organisationer skiljer sig från kommersiella företag är vår revisionmetodik och våra revisionsverktyg skräddarsydda för organisationernas specifika verksamhet och risker.

Stiftelser

Grant Thornton har lång erfarenhet av rådgivning till olika typer av stiftelser, t ex avkastningsstiftelser, insamlingsstiftelser och verksamhetsstiftelser. Vi stödjer stiftelsen och dig som företrädare med tjänster inom revision, redovisning och rapporting, skattefrågor och deklaration. Våra specialister kan även hjälpa till att tolka föreskrifter och stadgar samt vara ett stöd i permutation- och destinatärfrågor.

Ideella föreningar

Vi jobbar med ekonomisk uppföljning, rapportering och interna kontrollrutiner i flera ideella föreningar. Våra specialister erbjuder också rådgivning för effektivare styrelsearbete och stöttar dig med alltifrån stadgefrågor och verksamhetsstyrning till budgetuppföljning och granskning av bidrag och intern kontroll. Vi har också stor erfarenhet av ideella föreningar som äger egna bolag.

Trossamfund

Vi har en dedikerad grupp medarbetare i hela landet med lång erfarenhet av att granska trossamfund. Grant Thornton är revisorer i Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och reviderar ett stort antal församlingar, pastorat och stift runt om i landet.

Insamlingsorganisationer

Grant Thornton har ett stort antal uppdrag för insamlingsorganisationer. Förutom de traditionella tjänsterna inom revision, redovisning och rådgivning har vi stor erfarenhet av organisationer med 90-konto och rapportering till Svensk Insamlingskontroll samt FRII-rapportering och kod.

Idrottsföreningar

Vi stödjer dig som företrädare för en idrottsförening med olika typer av rådgivning, stadgefrågor, hantering av kontanter och medlemsregister. Dessutom har vi stor erfarenhet av rådgivning för idrottsföreningar som äger eller överväger att starta aktiebolag. Grant Thornton är i dag rådgivare och revisorer till bland annat Riksidrottsförbundet och SISU samt ett stort antal idrottsföreningar i hela landet.

Behöver du stöd i frågor inom ideella organisationer och stiftelser?

Logga för framtidskollens hållbarhetscheck

Har företag ett bäst-före-datum?

Gör ni rätt saker för att skapa motståndskraft och framgång? Att integrera hållbarhet i sin verksamhet är inte helt enkelt. Därför finns vi. Vi hjälper dig att bygga ett mer hållbart företag, som kan välkomna förändringar och stå starkt under många år framöver. Gör Hållbarhetschecken – snabbtestet och ta reda på var ert företag befinner sig på hållbarhetsresan.

Senaste nytt inom Not for Profit

Se fler artiklar
Johan Andersson
Branschansvarig för Not for Profit
Johan Andersson
Besök Johans profilsida
Johan Andersson
Branschansvarig för Not for Profit
Johan Andersson

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm