hero banner

Henrik Lundquist är auktoriserad revisor och manager på Grant Thorntons kontor i Stockholm. Henrik har arbetat med revision och rådgivning sedan 2017 och ingår i Grant Thorntons branschgrupp för ideell sektor. Som revisor har Henrik arbetat med revision och rådgivning till bland annat insamlingsorganisationer, idrottsorganisationer, avkastningsstiftelser, patientorganisationer, religiösa samfund, politiska partier och bransch- och intresseorganisationer.

Utöver lagstadgad revision anlitas Henrik för granskning av projektbidrag från olika bidragsgivare som exempelvis SIDA, MSB, Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och MUCF. Som revisor i insamlingsorganisationer utför Henrik också granskning i enlighet med Giva Sveriges kvalitetskod och anlitas som föreläsare vid utbildningar för styrelsemedlemmar i stiftelser och ideella föreningar.

Utöver sitt engagemang för den ideella sektorn arbetar Henrik med entreprenörsföretag inom ett flertal branscher, men med inriktning på tjänsteföretag, handelsföretag, fastighetsbolag och forskningsbolag.

Tjänster

Bransch

Henrik Lundquist
Auktoriserad revisor
Henrik Lundquist
Möt våra experter