Dataanalys – skapa värde genom datadrivna beslut

Att använda data som en drivkraft för verksamheten är inte längre ett val, utan ett måste. Men data är inte bara en möjlighet, utan också en utmaning. För att kunna hantera data på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, behöver organisationer ha en robust dataförmåga och datastyrning som stöds av dataanalys och dataskydd. Vi på Grant Thornton har ett team av experter som kan hjälpa dig att utveckla och förbättra din dataanalys för att skapa insikter och perspektiv som stödjer din verksamhets strategi, mål och krav.

 • Stärk din riskhantering och kontrollövervakning
 • Innovativa insikter från data för ökad konkurrenskraft
 • Bygg motståndskraft genom effektiv hantering av datarelaterade risker
 • Stärk din riskhantering och kontrollövervakning
  Stärk din riskhantering och kontrollövervakning
  Ökad tillförlitlighet och kvalitet i din riskhantering och kontrollövervakning.
 • Innovativa insikter från data för ökad konkurrenskraft
  Innovativa insikter från data för ökad konkurrenskraft
  Ökad konkurrenskraft och innovation genom att utveckla insikter och perspektiv från data.
 • Bygg motståndskraft genom effektiv hantering av datarelaterade risker
  Bygg motståndskraft genom effektiv hantering av datarelaterade risker
  Ökad motståndskraft och kontinuitet i din verksamhet genom att identifiera och hantera potentiella brister och risker i data.

Inom dataanalys erbjuder vi

Vi erbjuder rådgivning inom följande områden:

 • Datahantering och integration
 • Datastrategi och styrning
 • Generera datadrivna insikter och perspektiv för att lösa specifika problem och fatta välgrundade beslut

Vi har lång erfarenhet från olika branscher och sektorer där vi hjälper dig att skapa en stark och effektiv dataanalys som ger dig följande fördelar:

 • Ökad tillförlitlighet och kvalitet i din riskhantering och kontrollövervakning
 • Ökad konkurrenskraft och innovation genom att utveckla insikter och perspektiv från data
 • Ökad motståndskraft och kontinuitet i din verksamhet genom att identifiera och hantera potentiella brister och risker i data

Vi hjälper även till med att assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov.

Dataanalys

Så hjälper vi dig

Vi hjälper dig att skapa ett ramverk för regler, processer och system som möjliggör en god datastyrning i organisationen.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att: 

 • Utforma och implementera styrande dokument som policyer, riktlinjer och instruktioner som är anpassade till din datakälla, databeteende och datans betydelse
 • Utvärdera och förbättra datastyrningsarbetet och dataägarskapet genom att analysera roller, ansvar, kompetens och kommunikation

Genomföra utbildningar och workshops för att öka medvetenheten och kompetensen om datastyrningsfrågor bland styrelse, ledning och medarbetare. Vi har erfarenhet av att stötta organisationer i att utforma ramverk, processer och strukturer för att skapa en effektiv datastyrningsmiljö och därigenom upprätthålla samt bygga förtroende bland intressenter.

Du kommer att få stöd i att forma datastyrningssystem, processer och kultur som skapar:

 • Ökad tillförlitlighet och kvalitet i din riskhantering och kontrollövervakning: Genom att använda dataanalys kan du övervaka och utvärdera dina interna kontroller, identifiera och hantera potentiella risker och brister, samt följa lagar och regler
 • Ökad konkurrenskraft och innovation genom att utveckla insikter och perspektiv från data: Genom att använda dataanalys kan du förstå din verksamhet och dina kunder bättre, upptäcka nya möjligheter och utmaningar
 • Ökad motståndskraft och kontinuitet i din verksamhet genom att identifiera och hantera potentiella brister och risker i data: Genom att använda dataanalys kan du säkerställa att din data är korrekt, komplett, tillgänglig och skyddad, samt hantera eventuella incidenter och kriser som kan påverka din data

Så jobbar vi

Analys och utvärdering av den befintliga strukturen och datan. I den här fasen gör vi en nulägesanalys av din organisations dataförmåga och datastyrning.

Vi gör detta genom att:

 • Granska befintlig dokumentation, såsom policyer, riktlinjer och instruktioner
 • Genomföra intervjuer och workshops med relevanta intressenter, såsom ledning och nyckelpersoner
 • Bedöma viktiga aspekter av din dataförmåga och datastyrning, såsom datakälla, databeteende, datans betydelse, datakvalitet, dataintegritet och datasäkerhet
 • Rapportering av genererade insikter från er data

En resultatrapport som beskriver:

 • De steg som utförts och de datamängder som analyserats
 • Identifierade trender, mönster och avvikelser i datan
 • Identifierade risker
 • Relevanta slutsatser och rekommendationer som sammanfattar dataanalysen

Data är inte bara en tillgång, utan en nödvändighet för att skapa värde för din verksamhet och förståelse för dina kunder. Vi hjälper dig att maximera din dataförmåga och datastyrning genom att erbjuda expertis inom datahantering, datastrategi och dataanalys. Genom att analysera data kan företagen få djupare insikter om sin verksamhet, sina kunder och sin marknad. Det är en strategisk tillgång som ger konkurrensfördelar och innovation. Vi anser att data är något som företagen behöver investera i och utveckla för att överleva och växa i den digitala ekonomin.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services, Grant Thornton Sverige

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Guide

Guide kring cybersäkerhet

Hoten utifrån ökar och risken att du ska bli utsatt för en cyberattack är stor. Attackerna blir allt fler och utövarna allt skickligare, samtidigt som vi digitaliserar i allt högre takt. Har svenska företag ett tillräckligt skydd idag? Ladda ner vår steg-för-steg-guide för att bättre rusta ditt företag.

Artikel

DORA – ett regelverk för finansiella aktörer att ha koll på

I september 2020 presenterade Europeiska kommissionen förslaget ”The Digital Operational Resilience Act (DORA) ” – en förordning med syfte att stärka finansmarknadens operationella motståndskraft mot cyberrisker. Vad innebär denna förordning och vad bör finansiella aktörer tänka på i implementeringsarbetet?

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.