IT-Governance – styr och kontrollera din IT-verksamhet

I en tid av ökad digital innovation och hot inom dataskydd, moln och cybersäkerhet är det avgörande att ligga steget före teknikrelaterade risker. IT-governance är kombinationen av IT-processer och IT-interna kontroller som är relaterade till organisationens IT-system, applikationer, operativsystem, databaser och stödjande IT-infrastruktur som återspeglas i organisationens struktur. IT-governance förbättrar processen för hur organisationen kan minimera och kontrollera risker inom sin IT-miljö och anpassa detta för att möjliggöra att organisationen uppnår sina mål.

 • Strategisk IT-styrning och riskhantering
 • Affärsstrategisk överensstämmelse
 • Förtroende och värde
 • Strategisk IT-styrning och riskhantering
  Strategisk IT-styrning och riskhantering
  Vi förbättrar din organisation genom att implementera en stark IT-governancestruktur, hantera risker och säkerställa kontrollverkan i hela företaget.
 • Affärsstrategisk överensstämmelse
  Affärsstrategisk överensstämmelse
  Vi säkerställer att din IT-strategi är i linje med affärsstrategin, vilket ger en sammanhängande och effektiv verksamhet.
 • Förtroende och värde
  Förtroende och värde
  Genom att identifiera IT-risker, öka intressenternas förtroende och optimera affärsvärdet hjälper vi dig att nå framgång i den digitala eran.

Inom IT-styrning erbjuder vi

Vi på Grant Thornton har ett team av experter inom IT-governance som kan hjälpa dig att skapa en stark och effektiv IT-governance och riskhantering. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Genomgång av bolagets IT-governance och IT-miljö
 • Genomföra IT-riskanalys/gap-analys
 • Upprätta styrande dokument och processdokumentation
 • Formalisera och dokumentera IT-processer och kontroller
 • Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

IT-styrning

Så hjälper vi dig

IT-governance kan ge ett betydande värde till organisationer som vill stärka sina IT-kontroller och skydda sin IT-miljö. Våra tjänster möjliggör också för organisationer att navigera och hantera de relaterade påfrestningarna som sätts av externa och interna intressenter samtidigt som man säkerställer att det inte finns några störningar i leveransen av dina kritiska affärsaktiviteter.

Några exempel vad vi kan hjälpa dig med:

 • Genomföra en IT-riskanalys för att identifiera dina IT-signifikanta risker och dina befintliga IT-kontroller
 • Hjälp och vägledning för att etablera relevanta styrande IT-dokument och IT-processdokumentation
 • Ökad följsamhet och efterlevnad av de lagar, regler och standarder som gäller för din IT-verksamhet
 • Ökad trygghet och förtroende från dina intressenter, kunder och revisorer
 • Facilitering och hjälp till ledningen (inklusive CISO, CTO) i en utvärdering av IT-nyckelkontroller och etablering av ett effektivt format för rapportering till revisionsutskottet och styrelsen
 • Formalisera och dokumentera dina IT-processer och IT-kontroller för att säkerställa att de är relevanta, effektiva och efterlevs
 • Utvärdera och förbättra din IT-governance och IT-interna kontroller utifrån relevanta ramverk och bästa praxis, till exempel, ISO 27001, ISAE 3402

Så jobbar vi

Fas 1 – Utvärdera och identifiera förbättringsområden

 • Vårt IT-specialistteam genomför en högnivåbedömning baserad på befintlig dokumentation
 • Vi genomför intervjuer och workshops med relevanta intressenter för att framgångsrikt kunna bedöma och identifiera förbättringsområden
 • Vi faciliterar identifiering av IT-signifikanta risker
 • Vi förbereder en rapport med prioriterade förbättringsområden för ledningen med fokus på organisationens IT-governancestruktur, relaterade procedurer och ITGC-miljön för att förbereda din organisation på minimering och hantering av risk inom er IT-miljö

Fas 2 – Exekveringsstöd

Fas 2 är specifikt anpassad till din organisations förbättringsområden som identifierades i fas 1. Vi erbjuder ett allomfattande stöd för att implementera förbättringar i din organisations IT-miljö.

Exempel på leveranser

 • Formaliserad dokumentation av organisationens IT-styrning och interna kontroller
 • Områdesspecifika IT-riskanalyser (t.ex. riskanalys av kritiska IT-system)
 • Kontrollmatris för internkontroll över IT, designad utifrån identifierade risker i ovan nämnd riskanalys

Vårt dedikerade team har kapacitet att vara med i hela processen från granskning, utvärdering till summering och rapportering. Utöver nulägesanalys ger Grant Thornton er organisation rekommendationer enligt bästa praxis från välkända standarder såsom ISO och NIST. Våra experter finns tillgängliga i hela Sverige och genom vårt kontaktnät hos andra medlemsländer inom Grant Thornton får ni tillgång till vårt globala team med rådgivare och specialister.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services, Grant Thornton Sverige

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Guide

Guide kring cybersäkerhet

Hoten utifrån ökar och risken att du ska bli utsatt för en cyberattack är stor. Attackerna blir allt fler och utövarna allt skickligare, samtidigt som vi digitaliserar i allt högre takt. Har svenska företag ett tillräckligt skydd idag? Ladda ner vår steg-för-steg-guide för att bättre rusta ditt företag.

Webbinarium

Navigera rätt i EU:s nya DORA-regelverk

Under drygt tio år har tillgången på riskvilligt kapital varit mycket god och under pandemin pikade noteringsviljan och rekordmånga bolag noterades på Nasdaq Stockholm. Men sedan 2022 har det varit betydligt trögare, då det oroliga börsläget skapat osäkerhet kring värderingarna och gjort marknaden mer svårbedömd.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.