Hoten utifrån ökar och risken att du ska bli utsatt för en cyberattack är stor. Attackerna blir allt fler och utövarna allt skickligare, samtidigt som vi digitaliserar i allt högre takt. Har svenska företag ett tillräckligt skydd idag?

Cyberattacker i Sverige 2023

De senaste åren har digitaliseringstakt ökat snabbt i samhället, samtidigt som allt fler arbetar hemifrån. Med det har risken för att utsatt för en cyberattack ökat markant. Vilka hot finns mot de svenska företagens cybersäkerhet och hur kan de skydda sig?
I den här steg-för-steg-guiden får du veta hur hackernätverken jobbar, var hoten finns och hur du kan förbättra din motståndskraft mot cyberattacker.

Ange kontaktuppgifter och ladda ner

I cyberguiden finner du hur du kan motverka cyberattacker:

  • Omvärlden och trender
  • Hotaktörer och typer av hot
  • Risker och konsekvenser
  • 10 tips för ett bättre skydd
  • Checklista på förebyggande säkerhetsåtgärder

230x230artificial_intelligence_white.png

Webbinarium on demand - Cybersäkerhet

Se webbinariet om cybersäkerhet där våra experter berätta om varför ditt företag måste omvärdera riskhanteringen för cyberangrepp. Under webbinariet får du veta mer om hur du får cybersäkerhetsarbetet att genomsyra hela ditt företag, där styrelse och ledning är de som ytterst måste inspirera och instruera alla medarbetare om hur de ska agera vid misstanke om ett angrepp.

Nyfiken på hur Grant Thornton kan stötta i frågor relaterade till cybersäkerhet och it-assurance?

Våra erfarna it-revisorer på vår avdelning IT-Assurance erbjuder en noggrann genomgång av ditt företags it-hantering, både avseende de interna systemen och i ett vidare perspektiv då det gäller molnsäkerhet och cybersäkerhet.

Ta del av hur vi kan stötta dig