hero banner
Johan Sarasalo
Stockholm
Head of BRS Corporate

Johan Sarasalo

Johan Sarasalo är rådgivare och ansvarig för Governance, risk and compliance- Advisory (GRC) på Grant Thornton.

För entreprenörsföretag och andra bolag i förändring kan GRC stötta med praktiskt tillämpbar internkontroll, regelefterlevnad och processeffektivisering. Vi hjälper dig och ditt bolag att nå långsiktiga och hållbara resultat med en effektiv styrning och riskhantering. I större verksamheter finns ofta stora kvalitets- och effektivitetsvinster i att standardisera processer och arbeta med standardiserade kontroller för hela verksamheten. Grant Thorntons specialister på GRC har lång praktisk erfarenhet inom risk – och internkontrollområdet. Vi stöttar ditt bolag med att utveckla och förbättra processer och kontroller inom alla kritiska affärsområden för att få till en effektiv styrning av din verksamhet.

Att arbeta process- och kontrollinriktat innebär även att arbetet effektiviseras och att exempelvis dubbelarbete, felrättningar och onödiga rapporteringar undviks.

Grant Thornton arbetar utifrån beprövade metoder som utvecklats från praktisk erfarenhet och levererar resultat som är "hands- on" och effektiva för ditt bolag. Våra specialister arbetar proaktivt och med ett starkt affärsmässigt tänk i alla våra konsultuppdrag.

Kontakta gärna Johan om du har frågor om styrning, processeffektivisering, risk eller intern kontroll.

Tjänster
Bransch
Connect
Johan Sarasalo
Head of BRS Corporate
Johan Sarasalo
Möt våra experter