Tips och råd

Fem åtgärder för att skydda företaget mot cyberangrepp 2023

Johan Sarasalo
Med:
insight featured image
Cybersäkerhet och riskerna med cyberangrepp är en ständigt närvarande för företag. Det är inte längre en fråga om ditt företag kommer att utsättas för ett angrepp, utan när. Johan Sarasalo, Head of BRS Corporate på Grant Thornton, berättar hur du kan skydda dig mot angrepp.

Tidigare utfördes cyberangrepp främst amatörmässigt och kunde stoppas genom att använda enkla tekniska skyddsåtgärder, såsom antivirusprogram och brandväggar. Men dagens attacker har utvecklats till att bli alltmer riktade. 

Angriparen är ofta ute efter pengar, genom utpressning av information eller åtkomst till information, vilket kan orsaka betydande finansiella konsekvenser för verksamheten. Det är därför viktigt att företag tar cybersäkerhet på allvar och vidtar åtgärder för att skydda sig mot dessa alltmer sofistikerade hot.

Johan Sarasalo , Head of BRS Corporate
När vi utför IT-revisioner hos företag ser vi allt för ofta säkerhetsåtgärder som är både komplexa och omfattande, men som är missriktade och förlegade. Sådana åtgärder är ofta bättre än inga säkerhetsåtgärder alls – men de ger lätt en falsk trygghet. Nu måste företagen rusta sig för cyberhoten som finns 2023.

Fem åtgärder för att skydda företaget mot cyberangrepp

Digitaliseringen och utvecklingen av internet har gjort cyberattacker väldigt lönsamma. Till följd av att attackernas karaktär har förändrats är det viktigt för företag att adressera hot inom cybersäkerhet. Här är fem råd från experten för att skydda ditt bolag mot cyberhot:

1. Få styrelsen att förstå allvaret i cyberhot

För att skydda ditt bolag mot cyberangrepp är det viktigt att ledningen och styrelsen förstår vikten av cybersäkerhet. Ge affärsrelaterad information och mätbar risk till styrelsen så att cybersäkerhet blir en central fråga. Det är avgörande att de prioriterar säkerhetsfrågor och investerar i IT-säkerhet för att skydda verksamheten mot hot.

2. Installera säkerhetsuppdateringar

Att installera säkerhetsuppdateringar är en viktig, grundläggande säkerhetsåtgärd, Uppdateringar innehåller ofta kritiska säkerhetsförbättringar som kan förhindra attacker.

3. Säkerhetskopiera och genomför teståterläsningar

Säkra, eller oföränderliga, säkerhetskopior är ett av de viktigaste stegen du kan ta för att skydda din verksamhet mot cyberattacker. Säkerhetskopiera allt, inklusive molntjänster, och se till att du testar att återställa från säkerhetskopior regelbundet.

4. Säkra personalens identitets- och behörighetshantering

Att säkra personalens identitets- och behörighetshantering är en annan viktig åtgärd för att skydda din verksamhet. Se till att dina anställda använder starka lösenord och implementera tvåfaktorsautentisering för att öka säkerheten ytterligare.

5. Se till att cybersäkerhet är en kontinuerlig process

Cybersäkerhet är inte en engångshändelse, det är en ständigt pågående process. Det är viktigt att kontinuerligt övervaka och uppdatera säkerhetsåtgärder för att hålla ditt företag skyddat mot nya hot och attacker.

Vill du ha fler tips, praktisk checklista och djupare förståelse för hotaktörerna och hur de agerar?

Hämta guiden Cybersäkerhet 2023

Vår expertis inom: Cybersäkerhet
Tjänster
Vår expertis inom: Cybersäkerhet
Jag vill veta mer