Peter Käll IT-revisor Stockholm 08-563 073 47

Erfarenhet

Peter arbetar ofta med att granska flöden mellan olika system. Han är van att analyserar stora mängder med komplexa transaktioner och hitta brister i dem.

Peter arbetar främst med större och medelstora företag, myndigheter och organisationer men även med mindre företag med starkt IT-beroende och stora transaktionsvolymer.

Peter har erfarenhet från såväl att utforma IT-lösningar med höga säkerhetskrav som att granska dem. Han har också erfarenhet av att granska processer för styrning av IT.