hero banner
Peter Käll
Stockholm

Peter Käll

Ansvarig för cybersäkerhet och IT-revisor

Peter Käll är ledare för Grant Thorntons it-advisory-verksamhet i Sverige. Han arbetar också aktivt med kunduppdrag inom området och agerar ofta projektledare eller kvalitetsgranskare för olika kundprojekt kopplade till it-advisory.

Inom området it-advisory hos Grant Thornton finns bland annat it-styrning (IT Governace), cybersäkerhet (Cybersecurity) och dataanalys (Dataanalytics) och Dataskydd (Data privacy). It-advisory stöttar bland annat företag som av olika skäl behöver formalisera sin it-styrning, till exempel genom kundkrav, regelförändringar (Compliance) eller börsfäighetsprocess (IPO).

Inom it-advisory arbetar vi med att ta fram intyg (tredjeparts) och rapporter såsom SOC2 och ISAE3402. Inom it-advisory görs också olika typer av granskningar och gapanalyser mot olika regelverk såsom ISO27001, Center for Internet Security (CIS) Critical Security Controls (CSC) och European Banking Authoritys (EBA) ICT-regelverk  (Information and Communication Technology). En del av arbetet sker i samarbete med specialister inom Grant Thornton i andra länder.

Peter har under flera år arbetat som it-revisor i många olika typer av verksamheter och storlekar. Detta har gett honom nödvändig erfarenhet för att bli en certifierad it-revsior, Certified Information Systems Auditor (CISA). Peter har också stöttat många olika verksamheter kring it-styrning och även tagit en certifiering på det området genom certifieringen Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT).

Peter har länge varit intresserad av dataskyddsfrågor och har arbetat aktivt med det sedan 2013, det vill säga redan på PUL-tiden (Personuppgiftslagen) - långt före GDPR blev verklighet. Han har därför också certifierat sig inom området att etablera lösningar inom dataskydd Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE).

Kontakta gärna Peter om du har frågor kring cybersäkerhet, it-rådgivning eller dataskydd så hjälper han dig gärna navigera i dessa ofta komplexa frågor.

Peter Käll
Ansvarig för cybersäkerhet och IT-revisor
Peter Käll
Möt våra experter