hero banner
Amanda Landqvist
Stockholm

Amanda Landqvist

Rådgivare inom Business Risk Services

Amanda Landqvist har en bakgrund som revisor men är idag Certified Fraud Examiner och verksam rådgivare samt utredningsspecialist.

Rådgivningsenheten Forensic Services på Grant Thornton arbetar med att förebygga, upptäcka och utreda misstänkta ekonomiska oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser. Ett vanligt förkommande uppdrag är att bistå företag med deras bolagsinterna utredning av exempelvis en visselblåsarrapport eller i andra situationer där organisationer riskerar att lida ekonomisk skada eller förlora intressenters förtroende.

Det vanligaste sättet att missförhållanden och oegentligheter upptäcks är genom tips. Med Grant Thorntons visselblåsarfuktion, utvecklad i enlighet med visselblåsardirektivet, får era arbetstagare tillgång till tre rapporteringskanaler, ni får en extern, oberoende ärendehanterare och ni kan vid behov få hjälp med utredning.

Kontakta Amanda för rådgivning om en visselblåsarfunktion eller om ni har behov av stöd i en utredning.

Möt våra experter