hero banner
Alexander Ekqvist
Gävle
Auktoriserad revisor

Alexander Ekqvist

Alexander Ekqvist är auktoriserad revisor med gedigen erfarenheten inom redovisning, revision och rådgivning med inriktning på ägarledda företag. Alexander hjälper företag som är verksamma inom många olika branscher och som har kommit olika långt i sina tillväxtresor.

Alexander jobbar proaktivt och uppskattar en öppen och löpande dialog där ingen fråga är för liten eller för stor. I rollen som revisor krävs det tätt samarbete med våra experter inom Grant Thornton, så som hållbarhetsspecialister, IT-revisorer, värderingsspecialister skattekonsulter och momsspecialister. Detta är något som Alexander har anammat väl och erbjuder en väldigt bred kompetens - en viktig förutsättning för att skapa ett hållbart och lönsamt företag.

Tveka inte att höra av dig till Alexander om du har frågor kring ditt bolag eller du behöver en engagerad revisor!

Alexander Ekqvist
Auktoriserad revisor
Alexander Ekqvist
Möt våra experter