Brett erbjudande av tjänster för internrevision

Internrevisionen är styrelsens verktyg för att granska verksamhetens effektivitet, kvalitet och riskhantering. På senare år har behovet av att förstå de risker som en verksamhet är förknippad med ökat.

Många företag väljer att stärka upp sitt riskhanteringssystem genom att implementera en oberoende funktion för internrevison medan andra företag är tvingade enligt lag att ha en funktion för internrevision. Att utföra en internrevision innebär att strukturerat utvärdera verksamhetens rutiner och processer samt ge rekommendationer till förbättringar inom riskhantering, kontroll och styrning.

Grant Thornton har ​ett brett erbjudande av tjänster för internrevision med flexibla och hållbara lösningar för varje enskilt företag. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Funktion för Internrevision
  Hela internrevisionsfunktionen läggas ut till Grant Thornton. Vi utför internrevision i enlighet med styrelsens fastställda granskningsplan och avrapportering sker löpande med tydliga granskningsresultat och relevanta rekommendationer till förbättringar.
 • Riktade granskningsinsatser
  Vi utför riktade granskningsinsatser för internrevisionens räkning. Exempelvis kan ett behov av att anlita externa internrevisorer vara aktuellt vid personalbortfall eller då specialistkompetens erfordras.
 • Rådgivning
  Vi utför kvalitetsgenomgångar av internrevisionsfunktioner och har god erfarenhet av att utveckla internrevisionens arbetsmetodik. Utbildningsinsatser utförs också löpande vid förfrågan och innehållet kan anpassas till ditt företag.
 • Interim internrevisionschef
  Vi erbjuder ett kvalificerat stöd som internrevisionschef under en begränsad period och kan även bistå med stöd vid implementeringen av en ny internrevisionsfunktion, det vill säga starta, driva och/eller utveckla funktionen för internrevision.

Kontakta oss för ett inledande samtal om era behov och hur vi kan bidra vid företagets internrevision.

Christer Runestam
Ansvarig för internrevision
Christer Runestam

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter