Rådgivning kring implementering av regelverk

Finansiella bolag är verksamma i en komplex och dynamisk miljö som ställer höga krav på förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, kundbehov och teknologiska innovationer. Samtidigt måste de också följa ett stort antal regelverk som syftar till att främja finansiell stabilitet, konsumentskydd och hållbar utveckling. Detta skapar utmaningar men också möjligheter.

 • Erfaret team
 • Kundfokus
 • Internationell räckvidd
 • Erfaret team
  Erfaret team
  Erfarna rådgivare med relevant regelverks- och sektorkunskap inom bland annat riskhantering, hållbarhet, kapitalkravs- och solvensfrågor, AML/CTF och IKT/cybersäkerhet, m.m.
 • Kundfokus
  Kundfokus
  Ditt behov styr vårt erbjudande till dig.
 • Internationell räckvidd
  Internationell räckvidd
  Lokal förankring med internationell räckvidd.

Inom implementering av regelverk erbjuder vi

 • Stöd och rådgivning vid implementering av regelverk
 • Workshops och utbildningar
 • Gap-analyser

Rådgivning vid implementering av regelverk

Så hjälper vi dig

Grant Thorntons specialister har lång erfarenhet av att arbeta med finansiella bolag och hjälpa dem navigera rätt och hitta praktiska lösningar i en komplex regulatorisk miljö. Vi bidrar med strategisk rådgivning anpassad efter er verksamhet för att skapa en långsiktigt hållbar och värdeskapande verksamhet i denna miljö

Stöd och råd vid implementering av regelverk

Vi erbjuder stöd och råd kring nya och befintliga regelverk som påverkar finansiella bolags verksamhet. Rådgivningen kan omfatta utbildning, analys, bedömning, projektledning, implementeringshjälp och annat stöd som behövs för att skapa en effektiv och hållbar organisation som efterlever regulatoriska krav.

Workshops och utbildningar

Vi erbjuder utbildningar och workshops för att höja kompetensen kring regulatoriska frågor. Vi skräddarsyr utbildningarna efter behov och målgrupp.

Gap-analyser

Vi genomför gap-analyser för att skapa en förståelse för vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en bättre regulatorisk efterlevnad.

Så jobbar vi

Utvärdering av behov

Vår rådgivning inleds ofta med en utvärdering av era behov där vi tar hänsyn till nya och befintliga regelverk, krav från intressenter och verksamhetens förutsättningar. Utifrån detta skräddarsyr vi våra rådgivningsinsatser.

Råd och stöd

När vi identifierat vilket behov som finns bistår vi med råd och stöd för att förbättra företagsstyrningen och säkerställa att denna är i linje med regulatoriska krav. Detta kan göras genom att använda olika verktyg beroende på behov. Praktiska exempel är gap-analyser, utbildningsinsatser, workshops, operativt stöd och projektledning.

Vi ser en dynamisk utveckling i omvärlden som påverkar riskbilden för finansiella bolag och som skapar komplexa och omfattande regulatoriska krav. För att vara framgångsrik i denna miljö är det centralt för finansiella bolag att skapa en god företagsstyrning i linje med regulatoriska krav.

Christer Runestam, Head of Financial Services Advisory

Christer Runestam

Christer Runestam
Head of Financial Services Advisory
Christer Runestam

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Artikel

DORA – ett regelverk för finansiella aktörer att ha koll på

I september 2020 presenterade Europeiska kommissionen förslaget ”The Digital Operational Resilience Act (DORA) ” – en förordning med syfte att stärka finansmarknadens operationella motståndskraft mot cyberrisker. Vad innebär denna förordning och vad bör finansiella aktörer tänka på i implementeringsarbetet?

Artikel

SFDR – Hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella aktörer

Sedan 1 januari 2023 gäller nytt format och struktur för rapportering enligt SFDR. Vad är bakgrunden till regelverket, vilka frågor bör finansiella aktörer som omfattas fundera över och vad har vi sett hittills?

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.