Branschnyhet

Nu sprids göteborgs­metoden – fler ideella föreningar ska granskas

Med:
insight featured image
Under våren 2024 har ideella föreningar i Göteborgsområdet granskats allt hårdare av myndigheterna, samtidigt som bidragsgivare skärpt sina rutiner. Nu ska metoden spridas till Malmö och Stockholm. Grant Thorntons specialister på ideell sektor välkomnar initiativet.

I Sverige finns 160 000 ideella föreningar, varav 50 000 är ekonomiskt aktiva, enligt statistik från SCB, 2021. Storleken och syftet med föreningarna varierar stort, och likaså finns en väldig bredd i kunskapen om skatt och redovisning.

Under våren har Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Göteborgs stad gått samman i ett gemensamt initiativ för att höja kunskapen kopplat till bidrag och hitta bidragsfusk. Josefine Fors, revisor och expert på ideella föreningar hos Grant Thornton, välkomnar metoden.

– Sett till de uttalanden och anmälningar som upprättats i samband med granskningarna i Göteborg ser det främst ut att handla om en höjning av lägstanivån hos föreningarna. Krasst sett konkurrerar oseriösa aktörer med föreningar som vill skapa nytta på riktigt. Nu kan medlen bättre gå till det de är avsedda för, säger Josefine Fors.

Fler kontroller genom fysiska besök

Myndigheternas gemensamma satsning riktas inte bara till de som tar emot medel, utan även till de som betalar ut dem. Kommunerna uppmanas göra kontrollinsatser såsom att genom stickprov ta in och granska bokföring, verifikationer och föreningens bankkonto.

Ett ytterligare exempel är fysiska besök i samband med bidragsfinansierade aktiviteter för att säkerställa att genomförandet motsvarar vad som angivits i ansökningshandlingarna.

”Om bidragsgivarna skärper rutinerna så får vi också mer ordning i föreningarna”

Uppföljningen från finansiärernas sida är en fråga som är viktig även hos landets större föreningar och organisationer. Elisabeth Raun är auktoriserad revisor, specialiserad på ideella föreningar och stiftelser. Hon ingår i FAR:s operativa grupp för intyg och yttrande, där man vill öka dialogen med myndigheter och organisationer kring de regler som gäller när revisorn ska lämna intyg och yttrande.

– All form av gemensamma rutiner och tydlighet är välkommen. För att få det på plats är samarbete a och o. Att rikta fokuset ytterligare mot de som ger bidragen tror jag kan ge stor effekt; om bidragsgivarna skärper rutinerna så får vi också mer ordning i föreningarna, säger Elisabeth Raun.

Malmö och Stockholm näst på tur

Efter att ha sett effekterna i Göteborg har nu samma metod tagits till Malmö och Stockholm. Även här ska dedikerade personer från Ekobrottmyndigheten, Skatteverket och respektive stad arbeta tillsammans för att sprida kunskap, men också skärpa kontroller och göra fler granskningar.

Vår expertis inom: Not for Profit
Branscher
Vår expertis inom: Not for Profit
Jag vill veta mer