Grant Thorntons fastighetsgrupp Real Estate and Construction är ett team branschspecialister med lång erfarenhet inom rådgivning, skatt, redovisning och revision. Vi erbjuder rådgivning för dig som är fastighetsägare, branschanpassad ekonomitjänster och fastighetsrelaterad revision.

Helhetslösningar för dig som bygger eller äger fastigheter

Rådgivning i fastighetsfrågor

Ett samarbete med Grant Thornton ger dig trygghet i både stora och små fastighetsfrågor. Vi hjälper dig med omstrukturering och paketering av ditt fastighetsbestånd samt olika typer av värderingar och tvister. Vår branschgrupp är specialister på hur du hanterar kostnaderna rätt skattemässigt, de komplexa reglerna kring mervärdesskatt samt hur man kan undvika onödiga momskostnader.

Revision med fokus på fastigheter

Med erfarenhet från över 1100 revisionsuppdrag inom fastighetsbranschen kan du vara trygg med att vår revision fokuserar på riskerna i just din verksamhet. En revisor från Grant Thornton som är specialiserad på fastigheter kan också bidra och ge dig råd för ett mer effektivt och lönsamt fastighetsägande.

Köp och försäljning av fastigheter

Våra erfarna konsulter ger råd vid förvärv, försäljningar och fusioner av fastighetsbolag och kan även utföra due diligence - allt för att du ska känna dig trygg och kunna undvika risker. Vid förvärv av fastighetsbestånd hanterar vi såväl skatt som finansiell analys. Vid köp och försäljning av fastigheter gör vi momskontroller, ser till att transaktionerna följer regelverket och lämnar in korrekta handlingar till Skatteverket.

Branschanpassade ekonomitjänster

Vill du kunna fokusera på kärnverksamheten är ett bra alternativ att helt eller delvis outsourca ekonomi- och lönefunktionerna. Med en skräddarsydd fördelning kan våra redovisningskonsulter vara din kompletta ekonomiavdelning, eller bistå era egna resurser med utvalda delar. Våra system för ekonomitjänster är webbaserade och tillgängliga från vilken dator, läsplatta eller mobil som helst.

Vi i branschgruppen hjälper dig även med:

  • Risk- och lönsamhetsfokuserad revision
  • Kvalificerade revisionsfrågor
  • Kvalificerade redovisningsfrågor (till exempel IFRS)

 

Vill du ha tips och råd på hur du lyckas med ditt fastighetsprojekt?

Våra skatterådgivare ger sina bästa tips på vår samlingssida: Så lyckas du med ditt fastighetsutvecklingsprojekt.

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm