Grant Thorntons fastighetsgrupp Real Estate and Construction är ett team branschspecialister med lång erfarenhet inom rådgivning, skatt, redovisning och revision. Vi erbjuder rådgivning för dig som är fastighetsägare, branschanpassad ekonomiservice och fastighetsrelaterad revision.

Helhetslösningar för dig som bygger eller äger fastigheter

Rådgivning i fastighetsfrågor

Ett samarbete med Grant Thornton ger dig trygghet i både stora och små fastighetsfrågor. Vi hjälper dig med omstrukturering och paketering av ditt fastighetsbestånd samt olika typer av värderingar och tvister. Vår branschgrupp är specialister på hur du hanterar kostnaderna rätt skattemässigt, de komplexa reglerna kring mervärdesskatt samt hur man kan undvika onödiga momskostnader.

Revision med fokus på fastigheter

Med erfarenhet från över 1100 revisionsuppdrag inom fastighetsbranschen kan du vara trygg med att vår revision fokuserar på riskerna i just din verksamhet. En revisor från Grant Thornton som är specialiserad på fastigheter kan också bidra och ge dig råd för ett mer effektivt och lönsamt fastighetsägande.

Köp och försäljning av fastigheter

Våra erfarna konsulter ger råd vid förvärv, försäljningar och fusioner av fastighetsbolag och kan även utföra due diligence - allt för att du ska känna dig trygg och kunna undvika risker. Vid förvärv av fastighetsbestånd hanterar vi såväl skatt som finansiell analys. Vid köp och försäljning av fastigheter gör vi momskontroller, ser till att transaktionerna följer regelverket och lämnar in korrekta handlingar till Skatteverket.

Branschanpassade ekonomitjänster

Vill du kunna fokusera på kärnverksamheten är ett bra alternativ att helt eller delvis outsourca ekonomi- och lönefunktionerna. Med en skräddarsydd fördelning kan våra redovisningskonsulter vara din kompletta ekonomiavdelning, eller bistå era egna resurser med utvalda delar. Våra system för ekonomitjänster är webbaserade och tillgängliga från vilken dator, läsplatta eller mobil som helst.

Vi i branschgruppen hjälper dig även med:

  • Risk- och lönsamhetsfokuserad revision
  • Kvalificerade revisionsfrågor
  • Kvalificerade redovisningsfrågor (till exempel IFRS)

 

Vill du ha tips och råd på hur du lyckas med ditt fastighetsprojekt?

Våra skatterådgivare ger sina bästa tips på vår samlingssida: Så lyckas du med ditt fastighetsutvecklingsprojekt.

Behöver du stöd i frågor kring fastighet och bygg?

Logga för framtidskollens hållbarhetscheck

Har företag ett bäst-före-datum?

Gör ni rätt saker för att skapa motståndskraft och framgång? Att integrera hållbarhet i sin verksamhet är inte helt enkelt. Därför finns vi. Vi hjälper dig att bygga ett mer hållbart företag, som kan välkomna förändringar och stå starkt under många år framöver. Gör Hållbarhetschecken – snabbtestet och ta reda på var ert företag befinner sig på hållbarhetsresan.

Senaste nytt Real Estate and Construction

Se fler artiklar
Barbro Jansson Stridlund
Branschansvarig för Real Estate and Construction
Barbro Jansson Stridlund
Besök Barbros profilsida
Barbro Jansson Stridlund
Branschansvarig för Real Estate and Construction
Barbro Jansson Stridlund

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm