IPO Readiness – gör dig redo för att bli ett publikt bolag

En börsnotering, IPO (Initial Public Offering), är ett stort beslut och en krävande process. Att vara börsfähig handlar mycket om att manifestera att företaget har en god kontroll och en förmåga att leverera tillförlitlig information i rätt tid. Det innebär bland annat att företaget bör ha en uppsättning styrande dokument som beskriver hur bolaget styrs i förhållande till uppdrag, mål och ambitioner och som möter väsentliga risker i verksamheten. Utöver det behöver bolaget definiera vilka kontroller som bör finnas och fungera i verksamheten.

 • Objektiv och opartisk granskning
 • Tillgång till specialistkompetens och branschkunskap
 • Fokus på trygghet och hög kvalitet
 • Objektiv och opartisk granskning
  Objektiv och opartisk granskning
  Vår IPO Readiness-process innebär en oberoende och objektiv granskning av er organisation. Vi utvärderar er verksamhet noggrant för att säkerställa att ni är redo att möta de krav och förväntningar som kommer med att vara ett publikt bolag.
 • Tillgång till specialistkompetens och branschkunskap
  Tillgång till specialistkompetens och branschkunskap
  Genom vårt team av erfarna specialister får ni tillgång till djupgående kunskap inom området. Vi förstår de specifika kraven för en börsnotering och kan hjälpa er att utforma en strategi som möter era mål och ambitioner.
 • Fokus på trygghet och hög kvalitet
  Fokus på trygghet och hög kvalitet
  Vi arbetar för att skapa en trygg och högkvalitativ process för er börsnotering. Genom att definiera tydliga kontroller och dokumentation säkerställer vi att ni ska kunna leverera tillförlitlig information i rätt tid och uppfylla de krav som ställs på ett publikt bolag.

Inom IPO börsintroduktion erbjuder vi

Vi gör en genomarbetad analys, prioriterar vad ni behöver åtgärda för att bli noterade och stöttar i arbetet med att åtgärda iakttagelserna.

 • Gap-analys mot börsens krav
 • Genomförande av aktiviteter i syfte att stänga identifierade gap
 • Pre IPO-rapport

IPO börsintroduktion

Så hjälper vi dig

Vi vet från erfarenhet av noteringar på Nasdaq Main Market, att dokumentation och uppföljning av internkontroll är ett omfattande arbete som kan försena en notering om det inte påbörjas i tid.

Med oss säkerställer ni att er finansiella rapportering, era styrande dokument och kontrollmiljö i övrigt uppfyller de högt ställda krav som gäller för ett noterat bolag. Våra specialister följer er genom hela processen och ger er tillförlitlig rådgivning. Ni spar tid och skapar ordning och reda inför er notering.

Vi hjälper er möta kraven för börsfäighet

De flesta privata aktiebolag är inte strukturerade i enlighet med de krav som ställs på ett publikt företag. En stor investering i form av pengar och insatser från ledning och management kommer att behövas för att nå upp till de krav som ett publikt bolag ska leva upp till. Här krävs en period av förberedelser. Som kan vara 9-24 månader beroende på hur förberett företaget är.

Det första steget är att utvärdera var företaget står för närvarande. Grant Thornton kan hjälpa med detta samt med att identifiera de gap som behöver stängas. Med stor erfarenhet av noteringsprocesser kan vi hjälpa er möta Nasdaqs krav. Det team som sätts samman för att arbeta med er, anpassas utifrån vad ni behöver genom hela processen fram till att ni ringer i klockan.

Så jobbar vi

Vi har en strukturerad och anpassningsbar arbetsprocess som består av tre faser: gapanalys mot börsens krav, genomförande av aktiviteter i syfte att stänga identifierade gap, samt en så kallad Pre IPO-rapport som syftar till att verifiera status på bolagets börsfähighet.

Fas 1: Gapanalys mot börsens krav:

 • Informationsinsamling
 • Vi faciliterar en workshop tillsammans med er för att tillsammans med er identifiera och verifiera gap mot börsens krav. Workshopen syftar också till att skapa en gemensam bild av vad som krävs för att vara börsfähig och klara en granskning
 • Fas 1 resulterar i en så kallad IPO-readiness rapport (ppt) med identifierade gap samt projektplan (Excel) med konkreta aktiviteter för er att följa

Fas 2: Interna förberedelser – Genomföra aktiviteter i syfte att stänga identifierade gap.

 • Vi stöttar er i arbetet att stänga identifierade gap och efterleva Nasdaqs vägledning för internkontroll

IPO process

Fas 3: ”Pre IPO Report”

 • När de interna förberedelserna är klara uppdaterar vi den initiala gap-analysen till en så kallad Pre IPO Report
 • Rapporten baseras på vår kunskap om företaget och innehåller vår bedömning av bolagets börsfähighet
 • Rapport utgår från NASDAQ Stockholms Regelverk samt noteringsrevisorernas instruktioner

En IPO är inte bara en finansieringslösning, utan en omvandling av hela bolaget. Det kräver beredskap på flera nivåer. Förutom de finansiella aspekterna måste bolaget också anpassa sig till de strategiska, operativa, regulatoriska och kommunikativa utmaningar som följer av att vara noterad på en marknadsplats. Vi har gedigen erfarenhet och expertis av att hjälpa företag att gå till börsen.

Vår hjälp sträcker sig från att navigera den komplexa IPO-processen till att förbättra din beredskap för att bli ett publikt bolag. Vårt multidisciplinära team erbjuder en helhetslösning för din IPO. Vi har specialister inom redovisning, revision, skatt, juridik, IT, risk, ESG och Corporate Finance som kan stötta dig i alla faser av din IPO-resa.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Bolagsstyrningsrapportering

En kartläggning av svenska börsbolag. Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Webbinarium

Vägen till börsen: Framtidsutsikter och val av marknadsplats, Nasdaq gästar

Under drygt tio år har tillgången på riskvilligt kapital varit mycket god och under pandemin pikade noteringsviljan och rekordmånga bolag noterades på Nasdaq Stockholm. Men sedan 2022 har det varit betydligt trögare, då det oroliga börsläget skapat osäkerhet kring värderingarna och gjort marknaden mer svårbedömd.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.