Tips och råd

Vägen till börsen: vikten av rätt styrning och kontroll

Med:
insight featured image
Är ditt företag på väg mot börsen? Vägen dit är lång och krävande och du har mycket att vinna på att vara väl förberedd. De rutiner och processer som fastställs under resan är till för att stödja dig och ditt bolag när det väl är noterat. Här berättar Grant Thorntons experter hur du bäst kan förbereda dig för att möta kraven som ställs på ett börsbolag.

En noteringsprocess är en lång och komplex process som innebär en stor investering i både tid och pengar. När bolaget väl är noterat kommer det utsättas för större offentlig granskning. Bolaget måste leva upp till helt nya krav vad gäller effektivitet och transparens. Svagheter i rapportering eller underlåtenhet att följa bestämmelser kan ge minskat förtroende såväl som ekonomiska förluster hos dina investerare och även riskera att få negativ aktiepåverkan.

Vägen till börsen: Vikten av transparens och kommunikation
Vägen till börsen: Vikten av transparens och kommunikation
Läs denna artikel

Rutiner och processer som stöd

För att minska risken för svagheter och säkerställa att bolaget uppfyller de högt ställda kraven måste alla delar i bolaget analyseras och gås igenom. Denna analys kommer sedan att resultera i ett ramverk av styrande dokument som ska finnas på plats när noteringen görs.

- Nasdaq har tagit fram tydliga direktiv som beskriver hur detta ramverk av styrande dokument kan etableras. I praktiken handlar det om att förstå vilka risker som finns i verksamheten och vilka processer och rutiner som bör tas fram för att kunna möta dessa risker med rätt aktiviteter och kontroller, säger Björn Persson, partner och rådgivare inom på Grant Thornton.

Johan Sarasalo som är rådgivare inom riskhantering på Grant Thornton fyller i:

- Det handlar om att ”walk the talk” och att ha en förståelse för att dessa processer och rutiner faktiskt tjänar ett syfte för bolaget och i slutändan underlättar för din styrelse att ta mer medvetna beslut. Det är inte en papperstiger du skapar - det är något som faktiskt ger värde genom ökad effektivitet och transparens samtidigt som du möter kraven från Nasdaq.

Börja i tid inför en börsnotering

Att etablera en noteringsprocess tar tid. Det gäller att skynda långsamt och skapa sig en förståelse för vilka krav som finns och hur ledningen praktiskt ska arbeta med riskhantering, regelefterlevnad och transparens när bolaget väl är noterat.

- I slutändan kommer du tjäna på att du låter det ta tid. Om du inte vet hur du ska komma i gång så ta hjälp av någon som kan reda ut vad ni behöver göra för att vara redo när ni väl ringer i klockan, Björn Persson.