Grant Thorntons löneservice effektiviserar med extra stöd

Med Grant Thorntons lönetjänster får du en en komplett hantering av ditt företags löneservice: från inrapportering till utbetalning och rapportering. Tillsammans går vi igenom dina behov och skräddarsyr sedan en lösning som passar just din verksamhet.

Förenkla din löneservice smidig rapportering och attestering via webben

Vi erbjuder moderna och flexibla system för ditt företags löneservice med inrapportering via webben eller via app, vilket sparar mycket tid. Vi kan också göra en integration med dina befintliga system för att du ska få den bästa lösningen för din verksamhet. Vi erbjuder bred expertis inom många olika kollektivavtal och inom olika branscher.
Din trygghet är fokus för oss, vi lagrar personuppgifter i enlighet med GDPR, och kommunicerar via vår kundplattform Flow.

Specialistrådgivning vid avancerade frågor inom löneservice

Vi har lönekonsulter som är auktoriserade enligt FAR eller SRF. Detta medför en kvalitetsstämpel då auktorisationen kräver regelbunden kompetensutveckling och ett standardiserat arbetssätt. Våra specialister inom löneservice arbetar i team för minskad sårbarhet och personberoende.

Genom våra digitala lösningar kan dina anställda göra följande:

 • Tidrapportera
 • Ta foto på kvitto med mobilen och registrera utlägg
 • Se sitt schema och acceptera arbetspassförfrågningar
 • Registrera körjournal
 • Hämta lönespecifikationen via Kivra
 • Attestera tider och reseräkningar

Även om ditt företag har kvar sin lönefunktion, kan det ändå finnas områden där du behöver specialisthjälp av en auktoriserad lönekonsult. Vi kan till exempel hjälpa dig med:

 • Löneöversyn av ditt företags lönehantering
 • Kvalitetssäkring/utredning av semesterlöneskuld
 • Uppsättning/effektivisering av rutiner och processer
 • Fungera som backup vid sjukdom, semester eller annan ledighet
 • Vissa HR-relaterade frågor
 • Framtagning av underlag för rehabutredningar

Vi har också bred kompetens och expertis inom hantering av löner och relaterade frågor för internationella bolag med personal i utlandstjänst, så kallade expatriater. I dessa frågor arbetar vi nära vår avdelning Global Mobility Services och kan erbjuda en helhetslösning med analys och hantering av utlandsstationeringar och gränsöverskridande personalförflyttningar, exempelvis när det gäller:

 • Skatt
 • Socialförsäkringstillhörighet
 • Utstationeringskontrakt
 • Effektiva kompensationsmodeller
 • Framtagande eller genomlysning av incitamentsprogram

Kontakta våra experter inom löneservice för att få veta mer hur ditt företag kan spara tid genom löneoutsourcing.

Lönechecken - har du koll på din lönehantering?

Har du koll på er lönehantering?

Ägna tre minuter åt att göra Lönechecken och få en överskådlig bild av er lönehantering

Att företag har en effektiv lönehantering på plats är inte bara en förutsättning för att dess anställda ska få rätt lön i rätt tid. Med rätt anpassade processer och rutiner kan lönehanteringen tydliggöras och eventuella svagheter identifieras - kanske till och med förutsägas. När lönehanteringen fungerar som bäst kan den innebära värdefull tids- och kostnadsbesparing och bidra till beslutsunderlag för verksamhetens fortsatta utveckling.

Nu har du möjlighet att ta tempen på om ni har en fungerande lönehantering.

Josefine Nilsson
Ansvarig för löneservice
Josefine Nilsson