Löneservice effektiviserar - med extra stöd

Grant Thorntons tjänster inom löneservice erbjuder en komplett hantering av ditt företags lönefunktion: från inrapportering till utbetalning och rapportering, kontrolluppgifter, statistik och pensionsadministration. Tillsammans går vi igenom dina behov och skräddarsyr sedan en lösning som passar just din verksamhet.

På vår avdelning Löneservice arbetar vi i moderna och flexibla system med inrapportering via webben, vilket sparar mycket tid i er löneadministration. Vi kan också göra en integration med era befintliga system.

Vi har lönekonsulter som är auktoriserade enligt FAR eller SRF vilket innebär en kvalitetsstämpel då auktorisationen kräver regelbunden kompetensutveckling och ett standardiserat arbetssätt. Våra specialister för löneservice arbetar i team för minskad sårbarhet, och nära dig som kund.

Vi kan erbjuda bred expertis inom många olika kollektivavtal och inom olika branscher.

Rapportering och attestering via webben

Via Grant Thorntons kundplattform Flow kan dina medarbetare på ett enkelt och lättillgängligt sätt tidrapportera samt lägga in eventuell frånvaro, reseräkningar och utlägg. Ansvarig chef attesterar på webben och underlagen förs sedan över direkt till lönesystemet. Medarbetarna kan enkelt (digitalt) se sina lönespecifikationer samt sitt semester- och kompsaldo.

Läs mer om hur enkelt det är att hantera kvitton och reseräkningar.

Specialistrådgivning vid avancerade frågor

Även om ditt företag har kvar sin lönefunktion, kan det ändå finnas områden där du behöver specialisthjälp av en auktoriserad lönekonsult på vår löneservice. Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Löneöversyn av ditt företags lönehantering
  • Kvalitetssäkring/utredning av semesterlöneskuld
  • Lönekartläggning
  • Uppsättning/effektivisering av rutiner och processer
  • Vissa HR-relaterade frågor
  • Framtagning av underlag för rehabutredningar.

Vi har också bred kompetens och expertis inom hantering av löner och relaterade frågor för internationella bolag med personal i utlandstjänst, så kallade expatriater. I dessa frågor arbetar vi nära vår avdelning Global Mobility Services och kan erbjuda en helhetslösning med analys och hantering av utlandsstationeringar och gränsöverskridande personalförflyttningar, exempelvis när det gäller:

  • Skatt
  • Socialförsäkringstillhörighet
  • Utstationeringskontrakt
  • Effektiva kompensationsmodeller.

Kontakta våra experter inom löneservice för att få veta mer hur ditt företag kan spara tid genom löneoutsourcing.