hero banner
Josefine Nilsson
Malmö
Ansvarig lönetjänster

Josefine Nilsson

Josefine Nilsson är ansvarig för lönetjänster på Grant Thornton. Hon utgår från Malmö men arbetar med alla våra kontor i landet.

Josefine brinner för utveckling och effektivisering, men även för att säkerställa och minimera stora risker som finns inom lön/Payroll.

Upplever du att din löneavdelning inte arbetar effektivt eller ser att det finns brister i kunskap inom vissa område så som hantering av semesterberäkning eller pensionsrapportering, så kan Josefine hjälpa dig med utbildning eller processer så att detta fortsättningsvis hanteras på ett säkert sätt.

Vi får många uppdrag där företag gärna vill att vi går in och gör en total genomlysning av deras lönefunktion. Efter en sådan granskning får du en handlingsplan i prioritetsordning för att veta var du har höga risker som du behöver åtgärda brådskande. En sådan granskning brukar vara väldigt uppskattad.

Josefine Nilsson
Ansvarig lönetjänster
Josefine Nilsson
Möt våra experter