Integration och separation – vi realiserar värdet av er företagstransaktion

Maximera värdet av er M&A-transaktion genom en strukturerad och disciplinerad hantering med hjälp av vår omfattande erfarenhet och expertis. Vi stöttar er med att identifiera risker, validera värdedrivare och ger rådgivning kopplat till integrations- och separationsöverväganden. Vårt team, med djup branschkunskap och omfattande erfarenhet, samarbetar nära andra specialister för att erbjuda en heltäckande lösning för er. Vi är din pålitliga partner för framgångsrika integrations- och separationsprocesser.

 • Skräddarsydda team
 • Internationell räckvidd
 • Passionerade för värdeskapande
 • Skräddarsydda team
  Skräddarsydda team
  Hos oss får ni ett dedikerat transaktionsteam med den branschexpertis, specialistkompetens och erfarenhet som behövs för er transaktion.
 • Internationell räckvidd
  Internationell räckvidd
  Vårt skräddarsydda och individuella tillvägagångssätt stöds av internationell räckvidd och expertis från vårt globala nätverk, oavsett var ni bedriver er verksamhet.
 • Passionerade för värdeskapande
  Passionerade för värdeskapande
  Vi är fast beslutna att förstå era behov och maximera värdet i varje fas av transaktionen.

Inom integration och separation erbjuder vi

 • Integrationer (Post Merger Integration)
 • Separationer (Carve-outs)

Kontakta oss gärna för att prata om hur vi kan hjälpa ditt företag vid en företagsintegration eller separation.

Så hjälper vi dig

Integrationer (Post Merger Integration)

Integrationer kan skapa stora värden så länge de utförs på rätt sätt. Att hitta rätt balans mellan en strukturerad process och ett skräddarsytt tillvägagångssätt kan vara svårt att uppnå. Integrationer anses vara det mest utmanande området i transaktionsprocessen på grund av anpassade lösningar som måste harmoniseras mellan de två organisationerna. En lyckad transaktion där potentiella fallgropar pareras är ingen enkel uppgift, särskilt inte när resurserna är begränsade och tidsramen kort.

Typiska fokusområden inom ramen för vår rådgivning är:

 • Fastställande av integrationsstrategi och principer
 • Operationell modell (Target Operating Model)
 • Synergibedömning, planering och uppföljning
 • Pre-close integrationsplanering (exempelvis Day 1-beredskap)
 • 100-dagarsplan
 • IMO (Integration Management Office)
 • Framtagande av ”Integration Playbook”
 • Integration Readiness (bedömning av integrationsplan)
 • Utvärdering och effektbedömning av genomförda integrationer

Vi stöttar våra kunder med att identifiera risker, validera värdedrivare och ge rådgivning kopplat till integrationsöverväganden. Genom att kombinera en beprövad metodik med fokus på prioriterade områden och ett disciplinerat tillvägagångssätt, hjälper vi kunder att uppnå det förväntade resultatet av en transaktion.

Separationer (Carve-outs)

Det krävs tidig förberedelse och ett omfattande arbete för att genomföra en separation. Alltför ofta fokuseras det enbart på att slutföra affären medan den riktiga utmaningen uppstår först efter closing, när separationen ska genomföras och värdet ska realiseras. För att realisera transaktionens fulla värde krävs en förståelse för kostnadsdrivare, kritiska aktiviteter och risker inom den operationella separationen.

Typiska fokusområden inom ramen för vår rådgivning är:

 • Separationsstrategier och principer
 • Separation Readiness (bedömning av separationsansats/-plan)
 • TSA-planering, kostnadsberäkning och implementering/uppföljning (Transition Service Agreement)
 • Identifiering och eliminering av strandade kostnader
 • Utvärdering och effektbedömning av genomförda separationer

Vi hjälper våra kunder genom hela processen, från att definiera separationsalternativ och förstå den potentiella påverkan på värdeskapandet, till att utveckla och leverera robusta separationsplaner.

Vår passion är att skapa verkligt värde för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar. Vi strävar efter att överträffa förväntningarna och leverera resultat som inte bara uppfyller behoven utan även överskrider dem. Med vår expertis och erfarenhet inom företagsseparationer och integrationer är vi stolta över att vara en pålitlig partner som stöttar våra kunder genom varje steg i processen.

Emelie Kagart, ansvarig för Integration & Separation, Grant Thornton Sverige

Emelie Kagart
Ansvarig för Integration & Seperation
Emelie Kagart

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Transaktionstrender 2023

Grant Thornton har härmed nöjet att för sjätte året i rad presentera Transaktionsrapporten, vilken i år fokuserar på den svenska transaktionsmarknaden 2023.

Framtidens nyckeltal

Vilka nyckeltal mäter ni i er verksamhet?

En ny generation nyckeltal växer fram vid sidan av de klassiska strikt finansiella. Vilka nyckeltal tittar ert företag på idag? Och vilka ska ni mäta och följa upp på i framtiden? Jämför era befintliga och framtida nyckeltal med fler än 600 andra företag.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.