hero banner
Mats Fagerlund
Stockholm
Partner Advisory

Mats Fagerlund

Mats Fagerlund har mångårig erfarenhet av att leda och hålla samman Due diligence projekt åt både köpare och säljare i transaktionsprocesser. Han agerar också som sakkunnig i tvister i bland annat avbrotts- och försäkringsskador, värdering av kontraktsbrott och värdering i hyresgästtvister.

Mats jobbar brett inom en mängd olika branscher men har specialiserat sig inom Healthcare där han agerat som rådgivare i ett stort antal transaktioner. Mats jobbar även som rådgivare i strategiska frågor och utredningar samt marknadsanalyser inom alla sektorer av vård- och omsorgsbranschen.

Kontakta Mats om du letar efter en finansiell rådgivare i samband med förvärv eller avyttring av bolag och verksamheter där du vill genomföra en genomlysning av Bolaget, en så kallad Due diligence, eller om du behöver en expert i en tvist rörande värdering av bolag eller avbrotts- och försäkringsskador.

Kvalifikationer
  • Corporate Finance
  • Mergers & Acquisitions
  • Due Diligence
  • Företagsvärderingar
Möt våra experter