Due Diligence – för välgrundade beslut

Vi är experter inom transaktionsrådgivning med inriktning på både förvärvs- och försäljningsprocesser, med särskilt fokus på små och medelstora företag. Vårt mål är att underlätta ett välgrundat beslutstagande genom att erbjuda helhetsanalyser och tydliga rekommendationer inom finansiella, skattemässiga och hållbarhetsrelaterade frågor.

Utöver att erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud inom Due Diligence, hanterar vi frågor kopplat till köpeskillingsmekanism, beaktar avgörande villkor i överlåtelseavtal och bistår med förhandlingsstöd.

 • Helhetserbjudande
 • Industriexpertis
 • Hög senior närvaro
 • Helhetserbjudande
  Helhetserbjudande
  Ett komplett tjänsteerbjudande för att underlätta transaktionsprocessen och begränsa antalet kontaktpunkter.
 • Industriexpertis
  Industriexpertis
  Genom fokusgrupper och industriexpertis skapar vi mervärde.
 • Hög senior närvaro
  Hög senior närvaro
  Säkerställer kvalitet, värdeskapande och effektivitet i processen.

Inom Due Diligence erbjuder vi

 • Finansiell, skattemässig och hållbarhetsmässig (ESG) Due Diligence  
 • Finansiell Vendor Due Diligence  
 • Finansiell Vendor Assistance  
 • Rådgivning kring köpeskillingsmekanismer 
 • Rådgivning kring aktieöverlåtelseavtal 
 • Förhandlingsstöd

Vi på Grant Thornton är er partner under hela transaktionsprocessen. Kontakta oss gärna för att prata om hur vi kan stötta er i er pågående eller kommande transaktion.

Så hjälper vi dig

Genom hög senior delaktighet levererar vi effektiva och skräddarsydda analyser för att snabbt kunna besvara transaktionskritiska nyckelfrågor. Med särskilt fokus på transaktioner kopplat till små- och medelstora bolag har vi unik förståelse för utmaningarna i förvärv inom detta segment. Vi har även stor erfarenhet av transaktionsrådgivning i samband med en serie av förvärv inom samma bransch, så kallade roll-ups.

Tillsammans med vårt internationella nätverk och en sömlös integration med andra avdelningar inom Grant Thornton kan vi erbjuda en helhetsbild av er transaktion.

Finansiell Due Diligence

Att fatta välgrundade investeringsbeslut förutsätter en förståelse för historiska trender, relevanta KPI:er, underliggande lönsamhet, skatterisker och ett bolags rörelsekapitalprofil. Finansiell Due Diligence adresserar alla dessa centrala frågor och andra framgångsfrågor vid en förvärvssituation. Vårt uppdrag skräddarsys efter era specifika behov för att effektivt hantera transaktionskritiska frågor baserade på era underliggande antaganden för affären.

Finansiell Vendor Due Diligence

Vi underlättar företagsförsäljningsprocessen genom en djupgående granskning och analys som identifierar potentiella värdepåverkande faktorer samt ger dig som kund maximal kontroll över slutresultatet. Med en Vendor Due Diligence som utgångspunkt, kan vi proaktivt hantera säljprocessen och åtkomsten till företaget, adressera potentiella utmaningar och bibehålla konkurrensspänningen under hela säljprocessen. Grant Thornton bistår med att skapa trygghet för både säljare och köpare genom en oberoende syn på bolaget – och i slutänden en framgångsrik företagsöverlåtelse.

Finansiell Vendor Assist 

Förberedelse inför en försäljning är en komplex och tidskrävande process som kräver noggrann planering och expertis. Vårt team erbjuder specialistkompetens inom finansiell information som möter budgivares förväntningar och som framhäver centrala värdehöjande faktorer i ditt företags historia. Genom att kontrollera informationsflödet minskar risken för eventuella prispåverkande överraskningar.

Rådgivning kring aktieöverlåtelseavtal 

Vår expertis hjälper er att optimera och skydda värdet i M&A-transaktioner genom att navigera prisjusteringsmekanismen och aktieöverlåtelseavtalet.

Förhandlingsstöd 

Vi har omfattande erfarenhet av förhandlingsfrågor från tidigare transaktioner och kan bistå för att säkerställa att ni får goda förutsättningar med optimala villkor.

Skattemässig Due Diligence 

Skatteexponeringar i ett förvärvat aktiebolag följer med aktiebolaget även efter ett förvärv. I en skattemässig Due Diligence undersöks målbolagets skattehantering (inkomstskatt, moms, internprissättning och sociala avgifter). Syftet är bland annat att få en förståelse för bolagets skatterutiner, vilka skattexponeringar som finns och vad som driver effektiv skatt. Detta leder ofta till att köparen söker kontraktuellt skydd eller att skatterisken beaktas i köpeskillingsmekanismen i aktieöverlåtelseavtalet. Detta ger köparen en möjlighet att anpassa det nyförvärvade bolaget till den egna verksamheten och dess skattefunktion.

ESG Due Diligence 

Risker kopplade till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) har blivit allt viktigare för att bolag ska vara konkurrenskraftiga, bibehålla lönsamhet och säkerställa rätt styrning internt. I våra ESG Due Diligence-uppdrag analyserar vi hur exponerat företaget är mot väsentliga miljö, sociala och företagsstyrningsrisker samt hur väl dessa hanteras. Vi ser även över strategi, riskhantering, styrning och KPI:er kopplade till ESG. Våra rapporter levereras ofta integrerade i den finansiella Due Diligence-rapporten för att förse köparen med ett helhetsperspektiv. 

Genom noggrann Due Diligence strävar vi efter att bistå våra klienter med värdedrivande och riskminimerande rådgivning samt rusta våra klienter med den djupgående kunskapen som krävs för att fatta välinformerade och framgångsrika affärsbeslut.

Niklas Knutas, ansvarig för Finansiell Due Diligence, Grant Thornton Sverige

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Vårdrapporten 2023

För fjortonde året i rad har vi på Grant Thornton nöjet att presentera en årlig studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Rapport

Transaktionstrender 2023

Grant Thornton har härmed nöjet att för sjätte året i rad presentera Transaktionsrapporten, vilken i år fokuserar på den svenska transaktionsmarknaden 2023.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.