hero banner
Stefan Wiklund
Stockholm
Head of M&A services

Stefan Wiklund

Stefan Wiklund är ansvarig för Grant Thorntons expertrådgivning inom företagsförsäljningar och företagsförvärv, så kallad (M&A). Utöver 20 års erfarenhet inom transaktionsrådgivning i både lokala och internationella transaktioner har Stefan även bred kunskap av långsiktigt strategiarbete och förberedelser för en planerad exit, i närtid eller på några års sikt.

Grant Thorntons M&A-grupp arbetar som rådgivare till ägare, företagsledningar och entreprenörer inom alla branscher. Inom gruppen finns även rådgivare med specialistkompetens och erfarenhet av specifika branscher. Stefan har särskilt stor erfarenhet från transaktionsrådgivning inom branschen Healthcare - som bland annat omfattar vård- och omsorgstjänster, medicinteknik och life sciences. Som en del av denna kompetens finns ett brett kontaktnät med både industriella parter såväl som finansiella investerare.

För att få en bra värdering på sitt bolag, hitta rätt långsiktiga ägare samt möjliggöra en smidig försäljningsprocess är Stefans bästa tips att man som ägare påbörjar planering och förberedelser i god tid.

Kontakta gärna Stefan för eventuella frågor du har om företagsförvärv, om du är i behov av tillväxtkapital, en framtida försäljning eller hur du på bästa sätt förbereder din egen exit.

Stefan Wiklund
Head of M&A services
Stefan Wiklund
Möt våra experter