Oberoende granskning och utredning – säkerhet, insyn och framtidssäkring

Oavsett om ni behöver hjälp att utreda en specifik händelse eller om ni misstänker oegentligheter inom er organisation, kan vi snabbt erbjuda stöd för att säkra information, genomföra en noggrann utredning och bistå er organisation i ert förbättringsarbete.

 • Snabbt och effektivt stöd
 • Bred kompetens
 • Praktiska lösningar och rekommendationer
 • Snabbt och effektivt stöd
  Snabbt och effektivt stöd
  Med kort varsel kan vi sätta ihop ett team av specialister som möter era behov.
 • Bred kompetens
  Bred kompetens
  Vi har omfattande erfarenhet inom olika sektorer och branscher.
 • Praktiska lösningar och rekommendationer
  Praktiska lösningar och rekommendationer
  Vi kan bistå med konkreta lösningar och rekommendationer för att skydda din organisation.

Inom oberoende granskning och utredning erbjuder vi

 • Riktade granskningsinsatser
 • Utredningar av misstänkta bedrägerier, mutor och korruption (Forensic Services)
 • Oberoende granskare av avtalsförhållanden (Contract Compliance)
 • Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

Oberoende granskning och utredning

Så hjälper vi dig

Våra specialister har stor erfarenhet inom olika branscher. I vår rådgivning arbetar vi med handfasta rekommendationer för att skapa en långsiktig lösning utifrån era behov. Genom vår djupgående förståelse för era specifika behov och en vana vid att hantera komplexa utmaningar kan vi stärka och främja långsiktig framgång för våra kunder.

Riktade granskningsinsatser

Vi genomför riktade granskningsinsatser, exempelvis på uppdrag av styrelsen eller internrevisionen. Dessa insatser blir särskilt relevanta vid personalbortfall eller när specialistkompetens krävs. Genom att fokusera våra granskningar kan vi effektivt adressera och lösa specifika behov och utmaningar inom er organisation.

Utredningar av misstänkta bedrägerier, mutor och korruption (Forensic Services)

Vår kompetens sträcker sig till utredningar av misstänkta bedrägerier, mutor, korruption, intressekonflikter och andra överträdelser mot både interna och externa policyer och regelverk. Om ni misstänker oegentligheter inom er organisation är vi redo att snabbt erbjuda stöd, säkra relevant information och stödja er organisation i en proaktiv förbättringsprocess. Vi hanterar även utredningar av inkomna visselblåsarärenden.

Oberoende granskare av avtalsförhållanden (Contract Compliance)

I våra granskningar har vi möjlighet att följa upp efterlevnad med licensvillkor eller andra avtalsvillkor som väsentligt påverkar ekonomiska resultat. Vi agerar som oberoende granskare för att säkerställa att era avtalsförhållanden hanteras korrekt och överensstämmer med gällande standarder och överenskommelser, exempelvis gällande immateriella rättigheter som patent och royalties.

 

Så jobbar vi

Definiera syfte och omfattning

Vi inleder vårt samarbete med att tillsammans med er definiera syfte och omfattning för den kommande granskningen eller utredningen.

Insamling av data och granskning

Därefter påbörjar vårt dedikerade team insamling av nödvändig information, underlag eller data och genomför intervjuer med relevanta personer inom er organisation.

Rapportering

Efter avslutad granskningsfas sammanställs resultaten noggrant i en detaljerad rapport. Rapporten presenterar inte bara själva granskningsmetoden utan även tydliga slutsatser baserade på de erhållna resultaten. Dessutom inkluderar rapporten rekommendationer för förbättringar, vilka syftar till att adressera och till att hantera eventuella brister som identifieras. På detta sätt strävar vi efter att inte bara erbjuda en beskrivning av situationen utan även konstruktiva vägar framåt för er organisation.

Genom vårt oberoende kan vi komma med insikter som skapar en stadig grund för organisatorisk integritet. Objektiva granskningsinsatser säkerställer transparens, efterlevnad och effektivitet, vilket främjar en sund företagskultur och hanterar potentiella risker.

Christer Runestam, Head of Financial Services Advisory, Grant Thornton Sverige

Christer Runestam

Christer Runestam
Head of Financial Services Advisory
Christer Runestam

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Guide

Guide kring cybersäkerhet

Hoten utifrån ökar och risken att du ska bli utsatt för en cyberattack är stor. Attackerna blir allt fler och utövarna allt skickligare, samtidigt som vi digitaliserar i allt högre takt. Har svenska företag ett tillräckligt skydd idag? Ladda ner vår steg-för-steg-guide för att bättre rusta ditt företag.

Rapport

Transaktionstrender 2023

Grant Thornton har härmed nöjet att för sjätte året i rad presentera Transaktionsrapporten, vilken i år fokuserar på den svenska transaktionsmarknaden 2023.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.