Leverantörsfaktura

Säker fakturaprocess som sparar tid och pengar

Med Grant Thorntons webbaserade tjänster för elektronisk fakturahantering sparar du tid och pengar samtidigt som du får en säkrare process som inkluderar skydd mot bluffakturor.

Som kund behöver du bara godkänna leverantörsfakturan och godkänna betalning. Allt där emellan hanterar vi. Självklart bygger vi in bolagets attestrutin i flödet, vilket innebär kontroll av att det alltid är rätt person som attesterar fakturan utifrån belopp, leverantör och befattning i bolaget. När fakturan är attesterad, förs den automatiskt över till bolagets affärssystem.

Du har alltid tillgång till samtliga leverantörsfakturor. Du kan enkelt söka fram en specifik faktura, sammanställa inköp per leverantör, skapa lista över de största leverantörerna etc. Lagring av originalfakturorna ingår i tjänsten.

Kontakta oss för en presentation av tjänsterna. Du hittar ditt

Systemförvaltare kundportalen Anders Näsman Kontakta Anders

Se filmen om vår digitala tjänst för hantering av leverantörsfakturor

Med elektronisk fakturahantering får du en snabb och säker process som effektiviserar hanteringen av dina leverantörsfakturor.