Säker fakturaprocess som sparar tid och pengar

Med Grant Thorntons tjänster för digital fakturahantering sparar du tid och pengar samtidigt som du får en säkrare process som inkluderar skydd mot bluffakturor.

Som kund behöver du bara godkänna din leverantörsfaktura och godkänna betalning. Allt där emellan hanterar vi. Självklart bygger vi in bolagets attestrutin i flödet, vilket innebär kontroll av att det alltid är rätt person som attesterar fakturan utifrån belopp, leverantör och befattning i bolaget. När din leverantörsfaktura är attesterad, förs den automatiskt över till bolagets affärssystem.

Du har alltid tillgång till samtliga leverantörsfakturor. Du kan enkelt söka fram en specifik faktura, sammanställa inköp per leverantör, skapa lista över de största leverantörerna etc. Lagring av originalfakturorna ingår i tjänsten.

Kontakta gärna våra experter inom leverantörsfaktura för en presentation av tjänsterna.

Peter Stenberg
Rådgivare inom leverantörsfaktura
Peter Stenberg