Leverantörsfaktura

Säker process som sparar tid och pengar.

Traditionell hantering av leverantörsfakturor kan vara tidskrävande och sakna effektiv styrning och kontroll. Grant Thorntons webbaserade tjänst för elektronisk fakturahantering (EFH) ger dig helt nya möjligheter att effektivisera hanteringen av dina leverantörsfakturor. Fördelarna är flera, men framförallt sparar du både tid och pengar samtidigt som du får en säkrare process. Vår tjänst ger dig dessutom ett skydd mot bluffakturor.

Vi sköter alltifrån systemuppsättning till den löpande driften. Du behöver alltså inte investera i tekniska lösningar utan bara fokusera på kontering och attestering av fakturorna. När du har tillgång till Internet, har du tillgång till dina fakturor. Lagring av originalfakturorna ingår i tjänsten.

Ansvarig för kundportalen Peter Stenberg Kontakta ditt närmaste kontor

Se filmen om vår digitala tjänst för hantering av leverantörsfakturor

Med elektronisk fakturahantering får du en snabb och säker process som effektiviserar hanteringen av dina leverantörsfakturor.