Case

IDUN Minerals – ett svenskt skönhetsmärke på tillväxtresa

Joanna Antonson
Med:
insight featured image
IDUN Minerals är ett svenskt skönhetsmärke som använder sig av högrenade mineraler och ingredienser som skyddar och vårdar. Med hållbarhet i fokus har de i 12 år erbjudit högkvalitativt smink och hudvård. För att kunna fokusera helt på produkterna och företagets tillväxtresa vände de sig till Grant Thornton för deras löpande ekonomitjänster, något som kommit att bli ett framgångsrikt samarbete.
Innehåll

IDUN Minerals har sedan starten 2011 strävat efter att både deras produkter och företaget i sig ska vara så rena och hållbara som möjligt. De arbetar nära forskare och hudläkare för att säkerställa att innehållet i produkterna passar alla hudtyper, även de känsligaste. Företagsresan började med enbart apoteken som återförsäljare.Caroline

– Det har sedan starten varit viktigt för oss att få våra produkter godkända av apoteken, de har en hård kvalitetsgranskning av produkterna de tar in i sitt sortiment. Att finnas hos dem blir på så sätt en kvalitetsstämpel, även om vi idag har fler återförsäljare, säger IDUN Minerals vd Caroline Thunstedt.

Avlastning för att ge plats åt växande

IDUN Minerals är ett mindre men växande företag. För att kunna lägga sina resurser på att utveckla produkterna och verksamheten beslutade de för två år sedan att anlita Grant Thornton för att ta del av deras löpande ekonomitjänster efter att tidigare hanterat detta in-house. Uppdraget omfattar till exempel analys, regelbundna avrapporteringar, liksom rapportering för hela koncernen som även innefattar bolag i Norge, Finland och Danmark.

– Grant Thornton har inneburit en viktig avlastning för oss som gjort att vi kunnat fokusera på vår kärnverksamhet och vår tillväxt, förklarar Caroline Thunstedt.

Grant Thornton ett viktigt bollplank

Caroline Thunstedt berättar hur IDUN Minerals, som ett relativt ungt företag, haft nytta av Grant Thorntons kompetens när behov uppstått att bolla olika lösningar:

– Att som vd känna mig trygg med att få kvalitativ rapportering, redovisning och bokslut i rätt tid varje månad och att ha en samarbetspartner som har specialistkompetens vid behov, exempelvis inom skatt och moms, är inte bara viktigt utan en förutsättning för att ha rätt beslutsunderlag. Grant Thorntons team upplever jag som stabila och träffsäkra i sin support, att de visar ett starkt engagemang för vår verksamhet och arbetar proaktivt i sitt uppdrag. Jag behöver aldrig oroa mig utan vet att de kommer att leverera.

Hängt med under tillväxtresan

Caroline Thunstedt klev in i rollen som vd på IDUN Minerals för två år sedan och har funnits på företaget i snart tio år på flera olika positioner.

– Jag började på IDUN Minerals som praktikant när jag skulle göra mitt examensarbete inom kemi. Efter det blev jag kvar och har jobbat med allt från produktutveckling till marknad och export innan jag tog rollen som vd. I min nuvarande roll befinner jag mig ofta på resande fot och i en miljö där saker och ting sker fort.

Idun

Hållbarhet en viktig del i verksamheten

På IDUN Minerals fokuserar man inte bara på att innehållet i produkterna ska vara så högkvalitativt och rent som möjligt, utan även på innehållet i förpackningarna. Man gjorde nyligen en viktig hållbarhetssatsning där förpackningarna uppdaterades, bland annat rensades all svart plast bort för att göra alla förpackningar så återvinningsbara som möjligt. Företaget har även flyttat stora delar av sin förpackningsproduktion till Europa för att minska sina transportutsläpp.

– Vi verkar inom ett segment där lyxiga produkter ofta inneburit tunga och skrymmande förpackningar. Nu krävs det att hela branschen arbetar gemensamt för att skapa en ny syn på vad som är lyxigt. Vi vill minska vårt klimatavtryck och därmed minska mängden material och optimera de resurser som används till varje produkts produktion, berättar Caroline Thunstedt.

Caroline Thunstedt avslutar med att reflektera kring Iduns fortsatta utveckling och vad som krävs för att lyckas med företagets högt satta mål:

– Det är inte lätt att navigera en tillväxtresa i dagens klimat. Det är många omvärldsfaktorer att ha i beaktning, däribland en tuff valutasituation, inflation och en rådande klimatkris. Man måste ständigt vara lyhörd för olika infallsvinklar för att ta beslut efter bästa möjliga förmåga.

– Där tycker jag att Grant Thornton, utöver allt annat de gör för oss, är bra på att dela med sig av insikter och kunskap. Senast häromveckan bjöd de in till en Economic Outlook tillsammans med Swedbank för att ge oss tankar om vad 2024 kan komma att inbära. Den typen av extra service, som egentligen ligger utanför deras uppdrag, uppskattar jag väldigt mycket.

Vår expertis inom: Ekonomitjänster
Tjänster
Vår expertis inom: Ekonomitjänster
Jag vill veta mer