Enkel hantering av kvitton, utlägg och reseräkningar

Med Grant Thorntons tjänst för digital kvittohantering får du en automatiserad och effektiviserad hantering av företagets alla kvitton, utlägg och reseräkningar.

Fotografera kvittot; informationen tolkas och fylls i automatiskt. Så enkelt kan det vara att hantera utlägg och kvitton. Sedan är underlaget klart för automatisk bokföring och utbetalning.

Administration av kvitton är en krävande och tidsödande process för många företag. Inte minst för att flera personer ska hantera samma underlag – något som också ökar risken för att underlaget tappas bort. Det finns mycket tid att spara genom att gå över till digital kvittohantering och de företag som har provat brukar inte vilja gå tillbaka.

Läs också om hur du kan förenkla din löneadministration och din redovisning. Kontakta oss för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa ditt företag med att effektivisera administrationen.

Peter Stenberg
Rådgivare inom kvitto och resa
Peter Stenberg