Öka värdet på ditt bolag och den ekonomiska behållningen med vår affärsrådgivning

Vi erbjuder strategisk affärsrådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. På så vis stöttar vi den långsiktiga utvecklingen av din verksamhet. Vår affärsrådgivning fokuserar på att stötta dig och ditt företag med:

  • Aktivt ägarskap och ägarfrågor
  • Styrelsearbete och styrelseutveckling
  • Företagsanalys och verksamhetsutveckling
  • Ägarförändringar och värderingsfrågor
  • Risk- och krishantering

Certifierade affärsrådgivare

Våra certifierade affärsrådgivare har bred kunskap och lång erfarenhet av att ge råd åt företag och deras ägare. Som revisorer och konsulter har rådgivarna arbetat med en rad företag i olika branscher och företagsägare med olika utmanande situationer. Där rådgivarna själva inte har tillräckligt djup specialistkompetens säkerställer de att rätt expertis kopplas in för att hjälpa dig med din utmaning eller lösa ditt problem. Det gäller såväl i Sverige som utomlands.

När du anlitar en certifierad affärsrådgivare är du och ditt företag i trygga händer. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vår team för affärsrådgivning kan stötta ditt företag.

Vår expertis inom

Styrelsearbete och styrelseutveckling

I vår dynamiska värld är det viktigt att du som företagare anpassar dig till ständig förändring och utveckling. Genom ett aktivt styrelsearbete ökar förutsättningarna för att klara av konkurrensen och se till att verksamheten överlever och utvecklas.

Risk- och krishantering

Samhällets förväntningar blir större på att du som företagare tar ett ökat ansvar. Ett ökat ansvarstagande innebär att ditt företag har en överblickbar risknivå för att undvika att hamna i krissituationer. Vi kan hjälpa dig att utarbeta strategier för att förebygga och hantera risker. Om företaget redan drabbats av en kris, till exempel av ekonomisk karaktär, agerar vi rådgivare.

Företagsanalys och verksamhetsutveckling

Att driva ett företag innebär att hantera en mängd beslut och situationer . Som ägare ställs du inför utmaningar både i det dagliga operativa arbetet och i det långsiktiga strategiska. Belöningen för det hårda arbetet är när du får se ditt företag växa i storlek och värde.

Aktivt ägarskap

I takt med att omvärlden förändras och blir alltmer global, ställs nya krav på dig som företagare. Att identifiera ägarnas vilja och gemensamma mål skapar en struktur för ett framgångsrikt företagande. Som ägare har du ett antal utmaningar att hantera för att ditt företag ska få rätt förutsättningar att växa och utvecklas. Vilka dessa utmaningar är beror på var i livscykeln ditt företag befinner sig.

Per Gardelin
Ansvarig för Affärsrådgivning
Per Gardelin