Öka värdet på ditt bolag och den ekonomiska behållningen med vår affärsrådgivning

Vi erbjuder strategisk affärsrådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. På så vis stöttar vi den långsiktiga utvecklingen av din verksamhet. Vår affärsrådgivning fokuserar på att stötta dig och ditt företag med:

  • Aktivt ägarskap och ägarfrågor
  • Styrelsearbete och styrelseutveckling
  • Företagsanalys och verksamhetsutveckling
  • Ägarförändringar och värderingsfrågor
  • Risk- och krishantering

Certifierade affärsrådgivare
Våra certifierade affärsrådgivare har bred kunskap och lång erfarenhet av att ge råd åt företag och deras ägare. Som revisorer och konsulter har rådgivarna arbetat med en rad företag i olika branscher och företagsägare med olika utmanande situationer. Där rådgivarna själva inte har tillräckligt djup specialistkompetens säkerställer de att rätt expertis kopplas in för att hjälpa dig med din utmaning eller lösa ditt problem. Det gäller såväl i Sverige som utomlands.

När du anlitar en certifierad affärsrådgivare är du och ditt företag i trygga händer.

Ansvarig för Affärsrådgivning Per Gardelin Kontakta Per