Rådgivning – vi hjälper bolag att växa och bli lönsammare

En nyckel till att bolag kan växa med lönsamhet är ordning och reda och struktur. Det gör att ”allt flyter” och att medarbetarna vet vilka befogenheter och vilket ansvar de har. Då kan även styrelsen och ägarna sova gott om natten, i vetskap om att det finns kvalitetssäkrade, effektiva rutiner på plats i verksamheten.

Med vår rådgivning hjälper vi gärna ditt bolag med att arbeta fram dokument som bidrar till att skapa ordning och reda, till exempel:

  • ekonomihandbok
  • attestinstruktion
  • rutinbeskrivningar
  • policies

Analys och utvärdering

Hur mår ditt bolag i jämförelse med andra i samma bransch eller med de närmaste konkurrenterna? Grant Thorntons team för rådgivning hjälper till med att upprätta bolagsanalys, branschanalys eller konkurrensanalys. Vi träffas för att utvärdera resultatet tillsammans.

Exempel på en bolagsanalys

Styr bolagets ekonomi istället för att styras av den

Att kontinuerligt följa bolagets resultat och utveckling är viktigt för att kunna planera för framtida investeringar och se om det sker förändringar som gör att något behöver åtgärdas.

Vårt team för rådgivning coachar gärna dig och ditt bolag i arbetet med att upprätta bland annat:

  • affärsplan
  • budget
  • likviditetsprognoser
  • anpassad rapportering, för styrelse och den operativa ledningen

Framåtriktade möten

Vi arbetar nära dig som kund. Utöver möten i samband med årsavslut träffar vi dig regelbundet i proaktiva möten med samtal kring framtiden, vart bolaget vill samt om vilka utmaningar som finns på vägen att nå bolagets tillväxtmål. I dessa samtal använder vi oss av Marvin R Weisbords 6-box model. Med denna som bas formulerar vi en handlingsplan för bolagets utveckling. 

Exempel på six box model

Förbättra bolagets lönsamhet

Arbetar ditt bolag effektivt, digitalt och kvalitetssäkrat? Varför inte låta oss komma ut och genomlysa era processer och rutiner för att identifiera åtgärder som gör att er verksamhet kan arbeta ännu effektivare och mer kvalitetssäkert?

Resultatet blir att bolaget spar tid, pengar och får bättre rutiner och processer vilket faktiskt ökar bolagets värde! Kontakta våra experter inom rådgivning för att få veta mer om våra verktyg och vår rådgivning.