Med våra visuella, digitala lösningar för budget, rapporter och analyser kan ni effektivt planera och följa upp er verksamhet. Den ekonomiska informationen blir både mer lättillgänglig och lättare att förstå. Allt är tillgängligt dygnet runt och du kan när som helst ta ut dina rapporter och analyser.

Vi kan anpassa rapporteringen efter era önskemål med både uppställningar och nyckeltalsrapporter som ger er bättre kontroll och översikt över verksamhetens ekonomi och finansiella ställning. Det hjälper er att identifiera viktiga insikter och därmed fatta rätt beslut i rätt tid.

Eftersom våra rapportverktyg är enkla och visuella kan du använda dem under styrelsemötet eller bankmötet för att visa företagets utveckling.

Budget

När man har en budget att följa upp den löpande verksamheten mot så har man något att jämföra med för att veta om man är på rätt väg eller inte och kan agera i tid om det behövs.

En budget behöver inte vara komplicerad eller tidskrävande att ta fram. Även en enkel budget kan vara kraftfull.

Arbetet med att ta fram budgeten gör att man har tänkt igenom olika scenarier och tillsammans med prognoser blir man därför bättre förberedd att agera snabbt om det behövs.

budget.png

Enkla verktyg och framtidsinriktad rådgivning

Du får smidiga och lättanvända system med hög tillgänglighet och stor flexibilitet. Vi har koll på viktiga nyckeltal inom din bransch och rapporterna ger dig möjlighet till benchmarking, konkurrent- och trendanalys, allt för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa.

Exempel på analys

Självklart hjälper våra rådgivare dig att analysera bolagets resultat och utveckling i framåtriktade möten. Vi träffar dig flera gånger om året där vi pratar om vilka utmaningar ditt bolag står inför de närmaste åren samt om dess långsiktigt hållbara framtid. Kontakta oss för att få veta mer om hur rapporter och analyser kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Monika Lindberg
Ansvarig för budget och rapport
Monika Lindberg