Utveckla hållbarhetsstrategin för att uppnå mål och visioner

För att företagets eller organisationens hållbarhetsambitioner ska kunna förverkligas behövs en strategi som är väl integrerad med kärnverksamheten. Därför erbjuder vi löpande rådgivning kring strategiskt hållbarhetsarbete, där vi gemensamt ser till att ord blir handling. Vi erbjuder löpande strategisk rådgivning för att identifiera och tillämpa åtgärder som är väsentliga för din verksamhets hållbara utveckling och långsiktiga lönsamhet.

 • Verksamhetsanpassad rådgivning
 • Erfarenhet och expertis
 • Hållbarhetsmål som drivkraft
 • Verksamhetsanpassad rådgivning
  Verksamhetsanpassad rådgivning
  Vår rådgivning kring strategisk hållbarhet är skräddarsydd för att passa din verksamhet och dess unika förutsättningar. Vi strävar efter att förstå din organisations mål, värderingar och affärsmodell för att skapa en hållbarhetsstrategi som inte bara är relevant och meningsfull, utan också praktiskt genomförbar och affärsdriven.
 • Erfarenhet och expertis
  Erfarenhet och expertis
  Genom samarbeten mellan olika områden inom Grant Thornton har vi tillgång till erfarna specialister. Dessa experter kan skapa skräddarsydda lösningar som passar just era behov. Vi kombinerar vår kunskap om hållbarhet med insikter från olika branscher för att hjälpa er att nå era mål och visioner.
 • Hållbarhetsmål som drivkraft
  Hållbarhetsmål som drivkraft
  Våra specialister strävar inte bara efter att ge rådgivning – vi arbetar aktivt för att integrera er hållbarhetsstrategi med er dagliga verksamhet. Detta innebär att hållbarhetsmålen blir en naturlig del av ert arbete och bidrar till långsiktig lönsamhet.

Inom strategiskt hållbarhetsarbete erbjuder vi

 • Nulägesanalys
 • Omvärlds- och intressentanalys
 • Väsentlighetsanalys
 • Mål och nyckeltal
 • Policy
 • Uppförandekod
 • Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

Rådgivning hållbarhetsstrategi

Så hjälper vi dig

Analyser

Våra specialister har hjälpt många kunder med rådgivning eller utförande av nulägesanalyser, omvärldsanalyser, intressentanalyser och väsentlighetsanlyser och de är specialister när det gäller att skapa effektiva processer för utförandet och insamlandet av information och data. Analyserna ska ske i enlighet med ramverk på området.

Mål och nyckeltal

Vi hjälper till att sätta mål och nyckeltal enligt Science Based Target initiative samt i linje med CSRD och dess ESRS standarder.

Policy

Avsaknad av tydliga och objektiva policyer är ett stort problem i svenskt näringsliv och ett stort hållbarhetshot. Grant Thornton stöttar företag och organisationer med att ta fram policyer som fungerar som styrande hjälpmedel vid beslutsfattande. Vi stöttar även i implementering och efterlevnad av existerande policyer.

Uppförandekod

Fler kunder efterfrågar transparenta värdekedjor. För att kunna säkerställa hållbarhet i leverantörsledet behöver företaget ha en professionell uppförandekod. Med erfarenhet av uppförandekoder i många olika branscher kan vi hjälpa våra kunder att ta fram en sådan av hög internationell kvalitet och se till att den införs. Vi erbjuder även granskning av leverantörer för att säkerställa att de följer koden.

Tillsammans formar vi en stark grund för er verksamhet, där hållbarhet inte bara är en vision utan en framgångsstrategi i handling.

Helena Mueller, Director BRS Sustainable Business, Grant Thornton Sverige

Helena Mueller

Helena Mueller
Director BRS Sustainable Business
Helena Mueller

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Artikel

Riksdagen har äntligen röstat igenom CSRD

I ett historiskt beslut har riksdagen röstat igenom nya regler som kommer att förändra hur svenska företag rapporterar om hållbarhet. De nya reglerna införlivar nu CSRD i svensk lag, och träder i kraft den 1 juli 2024.

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Vanliga frågor om hållbarhetsstrategi

Varför jobba strategiskt med hållbarhet?

De senaste åren har kraven och förväntningarna från kunder, investerare och medarbetare att företag ska agera hållbart ökat. En tydlig hållbarhetsstrategi som är väl förankrad i hela organisationen kommer därmed vara nödvändigt för att du ska kunna attrahera och behålla medarbetare, kunder och investerare. Vi lever dessutom i ett samhälle där efterfrågan på hållbara och klimatsmarta varor och tjänster ökar snabbt. Det gäller att stå rätt rustad inför framtiden och en väl förankrad hållbarhetsstrategi är en nyckel till detta.

Varför är det viktigt med en väsentlighetsanalys?

En väsentlighetsanalys ger dig en förståelse för vilka frågor som betyder mest för dina intressenter och vilka frågor du därför bör prioritera, hantera och övervaka. Väsentlighetsanalysen säkerställer också att det inte finns ett glapp mellan din affärsmodell och din vision vilket är viktigt för att du ska kunna förankra hållbarhet i din affärsverksamhet och staka ut en riktning för de kommande åren.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.