Klimattjänster – handlingsplan och mål för att driva förändring

Det ställs nya och ökade förväntningar på hur företag ska ta ansvar och arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Ett sätt att möta de nya kraven är att mäta och redovisa sin klimatpåverkan. Det ger er en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och är ett bra underlag för att kunna driva förändring, sätta mål, och arbeta för att minska er negativa påverkan. Det finns även affärsmässiga och ekonomiska incitament med att minska sin klimatpåverkan, som exempelvis minskade energikostnader samt ny kunskap om verksamheten som utgör värdefullt underlag för er verksamhetsutveckling.

 • Erfaret hållbarhetsteam
 • Brett spektrum av specialistkompetenser
 • Internationell räckvidd
 • Erfaret hållbarhetsteam
  Erfaret hållbarhetsteam
  Erfarna hållbarhetsrådgivare med bred branschkunskap.
 • Brett spektrum av specialistkompetenser
  Brett spektrum av specialistkompetenser
  Vi hjälper kunder av alla storlekar med lösningar för deras unika behov.
 • Internationell räckvidd
  Internationell räckvidd
  Lokala förbindelser med internationell räckvidd.

Inom klimattjänster erbjuder vi

 • Klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG)
 • Formulering av klimatmål enligt Science Based Targets Initiative (SBTi)
 • Rapportering av miljöpåverkan i enlighet med Carbon Disclosure Project (CDP)
 • Granskning av klimatrelaterad data
 • Identifiering, utvärdering och rapportering av klimatrisker (TCFD)

Klimattjänster

Så jobbar vi

I såväl lag som kundkrav ser vi ett snabbt ökande klimatfokus. Vi hjälper bolag att hantera frågan strategiskt genom att till exempel utföra klimatberäkningar enligt GHG-protokollet, sätta klimatmål enligt Science Based Targets och rapportera miljöpåverkan enligt Carbon Disclosure Project (CDP). Våra rådgivare inom SBA är experter på strategi, rapportering, klimat och utbildning och kan erbjuda stöd och rådgivning för att effektivisera processer för hållbarhetsarbetet.

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

I dagsläget är det avgörande att företag inte bara har en klimatstrategi och satta mål, utan också aktivt arbetar för att minska sin negativa klimatpåverkan med ökad medvetenhet om framtida risker.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services

Annika Norrman Nordell

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Insikt

Framtidens nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.