Nyhet

Framtidens nyckeltal – därför är de avgörande för ditt företag

Annie Sebelius
Med:
insight featured image
Ta steget in i framtiden – med hållbarhet och de sociala frågorna i fokus. – Att integrera ESG-nyckeltalen i företagsstrategin är avgörande för att säkra en långsiktig framgång, säger Annie Sebelius, hållbarhetschef, Grant Thornton.

Har du koll på framtidens nyckeltal?

I en värld där klimatfrågan, socialt ansvar och ansvarsfull företagsstyrning blir allt viktigare står företagen inför nya utmaningar. Det räcker inte längre att enbart fokusera på traditionella finansiella nyckeltal. Framtidens företag måste inkludera ESG-nyckeltalen – Environmental, Social, Governance – i sin redovisning för att vara konkurrenskraftiga – och för att följa lagen.

– Historiskt sett har företag kunnat fokusera enbart på de finansiella nyckeltalen, men i dagens komplexa och snabbrörliga värld räcker det inte. Det är som att titta med bara ett öga på verksamheten, säger Annie Sebelius, hållbarhetschef på Grant Thornton.

Miljö och relationer

Hon förklarar att man behöver betrakta ESG-nyckeltalen som en integrerad del av hela företaget för att förstå deras betydelse. De miljömässiga nyckeltalen (E) handlar om hur företaget påverkar och påverkas av miljön, vilket inkluderar allt från koldioxidavtryck till hållbar resurshantering. Sociala nyckeltal (S) fokuserar på företagets relationer och ansvar gentemot anställda, leverantörer och samhället. Governance (G) rör företagets styrning, riskhantering och kvalitetsarbete.

Med det nya CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) från EU, som bygger på ESG-nyckeltalen, blir det tydligt att företag måste anpassa sig. Regelverket syftar till att förbättra och standardisera rapporteringen av hållbarhetsinformation, vilket i sin tur är kopplat till företagets tillväxt och långsiktiga resultat.

Förutom miljöaspekterna står även de sociala nyckeltalen i fokus i framtiden.

Annie Sebelius konstaterar att företag som inte erbjuder utvecklingsmöjligheter, en inkluderande kultur och jämställt ledarskap riskerar att förlora kompetent personal, eller aldrig ens bli relevant som en potentiell kommande arbetsgivare.

Vår expertis inom: ESG & hållbarhetsrådgivning
Tjänster
Vår expertis inom: ESG & hållbarhetsrådgivning
Jag vill veta mer

Bättre affärer

– Om vi ser det som att ESG finns för att utveckla företag - då kan vi börja se möjligheter istället för hinder. Att påbörja sin CSRD-anpassning är ett steg mot att göra bättre affärer, anställa fler kompetenta människor och få dem att stanna längre, säger Annie Sebelius.

– För företag som vill vara framgångsrika i framtiden är det tydligt att ESG-nyckeltalen inte bara är något jobbigt eller kostsamt som man måste arbeta med för att reglerna säger så. De är en självklar del av en hållbar och lönsam affärsmodell.

Annie Sebelius konstaterar att många stora företag i Sverige redan har gjort anpassningar till CSRD/ESG-nyckeltalen.

– Däremot kan det vara annorlunda för växande entreprenörbolag. De har inte haft hållbarhetsavdelningar som har haft koll på dessa ämnen, utan de har kanske drivit bolaget på samma sätt i generation efter generation eller av andra anledningarinte varit nära de här frågorna. För dessa bolag kan CSRD bli ett bryskt uppvaknande, då de ofta är underleverantörer till stora bolag, och plötsligt upptäcker att de behöver rapportera för att största kunden begär det.

Annie Sebelius ger därför entreprenörsföretagen rådet att hoppa på tåget redan nu, även om själva CSRD-rapporteringsplikten ligger något/några år framåt i tiden.

Klimatnyckeltal kan komma att styra kapital och aktiekurser
Läs även
Klimatnyckeltal kan komma att styra kapital och aktiekurser
Läs denna artikel

Viktig konkurrensfördel

– Dessutom kan det vara en konkurrensfördel att komma igång med ESG-arbetet tidigt. Det handlar om verksamhetsutveckling och att vara relevant som företag i framtiden. Kanske kommer du därför att lyckas locka ny, kompetent personal, skapa fler affärer, få bättre finansieringsvillkor av banken, och så vidare. Här finns massor av möjligheter!

Förutom att stärka det egna företaget lyfter Annie Sebelius även fram chansen att bidra till ett bättre samhälle.

– Näringslivet kan göra verklig skillnad, och omställningen börjar i det lilla hos varje enskilt bolag.

Vår expertis inom: Klimatnyckeltal och företagets klimatavtryck
Tjänster
Vår expertis inom: Klimat­nyckeltal och företagets klimat­avtryck
Jag vill veta mer