Branschnyhet

Bättre hållbarhetsarbete med hjälp av revisorn

Pernilla Zetterström Varverud
Med:
insight featured image
Det räcker inte längre med ett gott syfte. Insamlingsorganisationer måste vara hållbara rakt igenom. Och här kan revisorn hjälpa till. Det menar Pernilla Zetterström Varverud som jobbat som revisor och hållbarhetsspecialist inom ideell sektor under många år. Här delar hon med sig av sina erfarenheter och ger viktiga tips.

Varför är det viktigt för insamlingsorganisationer att jobba med hållbarhet?

Det handlar om förtroende. De allra flesta ideella organisationer har någon form av gott syfte som ändamål med verksamheten med koppling exempelvis till FN:s globala mål. Då måste du ha medlemmarnas, givarnas och andra intressenters förtroende, annars riskerar organisationen att helt enkelt inte få in några medel. Anseenderisken är stor för insamlingsorganisationer, världen är numera transparent och allt är idag öppet för alla. Då är det avgörande att ha en bra och trovärdig kommunikation med sina intressenter.

Har du några konkreta exempel på fallgropar respektive möjligheter?

En verksamhet är inte hållbar bara för att den i sig har ett gott syfte. Det är viktigt att de olika delarna hänger ihop - ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. En organisation som har ett ändamål inom socialt ansvarstagande, men som inte tar miljömässigt ansvar riskerar minskat förtroende. Eller tvärtom, en organisation med miljön i fokus som inte har bra arbetsvillkor. Här gäller det att inventera verksamhetens påverkan inom alla tre områden.  

De som lyckas och gör detta bra, kommunicerar hela kedjan: att syfte och ändamål är kopplade till de globala målen och att man har bevis för att medlen går till det de ska och att det ger effekt. Så det finns goda exempel att ta efter.

Vad kan du som revisor bidra med?

Som revisorer är vårt jobb att se helheten, att förstå verksamheten och vilka risker det finns för att inte få medel eller att det går ut för mycket medel till fel saker. Att förstå verksamheten och bedöma riskerna är en del i hållbarhetsarbetet. En bra revisor förstår vilka lagar och regler som påverkar. Han eller hon granskar också vart pengarna tar vägen, det vill säga att de går till rätt saker. En god intern kontroll är a och o.

Vi granskar förvaltningen av organisationens tillgångar, interna rutiner, processer och kontroller osv. Här ger vi också förbättringsförslag, ofta utifrån vad man kan göra för förändringar med små medel, eftersom varje krona i insamlingsorganisationerna är viktig.  

Jag vill också lyfta fram att Institutet mot mutor har tagit fram ett eget tillägg till de globala målen - mål noll – för att visa på hur korruption står i vägen för hållbar utveckling. De menar alltså att bekämpande av korruption är en förutsättning för att kunna uppnå FN:s globala mål och bör därför utgöra ett grundläggande mål – dvs mål 0 - i agenda 2030. Här har vi revisorer en viktig roll genom vår granskning av rutinerna och på så sätt bidra till att upptäcka korruption.