Specialisttjänster inom redovisning, lön och rådgivning

Förutom att ditt bolag kan outsourca hela ekonomiavdelningen eller löneavdelningen till oss kan vi även vara behjälpliga med mer specialiserade eller tillfälliga tjänster. Vi har drivna konsulter och rådgivare som står redo att bidra med bred erfarenhet och ett nätverk av experter.

Nedan specialisttjänster är exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Oavsett om du låter oss sköta den löpande redovisningen eller väljer att göra det på egen hand kan vi fylla den komplexa rollen som ekonomichef eller controllers.
  • Vi hjälper till med rapportering, analyser och beslutsunderlag, budgetering och planering, lönsamhetsoptimering, förbättringsarbete, utveckling av processer och styr- och kontrollsystem samt annan rådgivning som hjälper dig vid daglig drift och utveckling av bolaget.
  • Våra skickliga lönekonsulter kan ge stöd och råd inom alla relaterade områden. De kan göra en genomlysning av bolagets lönehantering och även göra punktinsatser såsom kvalitetssäkring av semesterskulder, effektivisering med mera.
  • Vi kan agera bollplank och rådgivare när det gäller förmånsberäkningar, tjänstebilshantering och drivmedelsförmånsregler.
  • Vi erbjuder interimslösningar inom både redovisning och lön, på olika nivåer. Vi kan exempelvis vara med och utföra olika utredningsarbeten, hantera leverantörsreskontra eller gå in som tillfällig ekonomichef eller controller.

Tjänster för bolag med internationell verksamhet

  • GCRS (Global Compliance Reporting Services). Vi är behjälpliga med att anpassa utländsk redovisning enligt svenska regelverk, till exempel K2, K3 eller internationella IFRS.
  • När ett bolag behöver hjälp med hantering av medarbetare med utlandstjänst, så kallade expats, arbetar vi nära våra kollegor på skatt som är specialister inom Global Mobility Service, detsamma gäller vid genomgång av incitamentsprogram och optionsplaner.
  • Genom vårt internationella nätverk kan vi tillhandahålla de Grant Thornton-tjänster som ditt bolag behöver, med lokal expertis i de länder där bolaget har verksamhet.

Rätt stöd låter dig fokusera

Du som företagare får tillgång till precis den kompetens du behöver när du behöver den. Utöver rådgivning kan vi även avlasta din organisation vid tillfälliga toppar. Du slipper det svåra jobbet med att hitta guldkornen (alltså personerna) – vi har redan hittat dem.

Kort sagt kan du fokusera på att driva och utveckla din affär – vi ger dig underlagen och uppbackningen. Kontakta våra rådgivare på specialisttjänster så kan vi prata om vilken lösning som skulle passa för just ditt företag.

Monika Lindberg
Rådgivare inom specialisttjänster
Monika Lindberg