Utredning av visselblåsarärenden

Som oberoende specialister kan vi hjälpa er med utredningar av misstänkta oegentligheter som rapporterats av visselblåsare eller upptäckts på annat sätt. Vi som arbetar med specialistutredningar har lång erfarenhet av att leda, utföra, dokumentera och rapportera utredningar av misstänkta oegentligheter. Utöver våra utredningsspecialister har vi tillgång till ett brett nätverk av specialister inom arbetsrätt, straffrätt, konkurrensrätt, internationell rätt, krishantering och kommunikation.

 • Gedigen erfarenhet av utredningar inom flera branscher
 • Ökad trovärdighet
 • Oberoende specialistkompetens
 • Gedigen erfarenhet av utredningar inom flera branscher
  Gedigen erfarenhet av utredningar inom flera branscher
  En oberoende specialist besitter gedigen erfarenhet av utredningar inom flera branscher och kan bistå med konkreta åtgärder och rekommendationer för att skydda ditt företag mot återkommande händelser.
 • Ökad trovärdighet
  Ökad trovärdighet
  Utredningar som utförs av oberoende parter signalerar att frågor om oegentligheter och oetiskt beteende tas på allvar.
 • Oberoende specialistkompetens
  Oberoende specialistkompetens
  Genom att anlita oberoende specialister får ni en objektiv bild av visselblåsarärendet.

Inom visselblåsarärenden erbjuder vi

 • Kartläggning och utredning av visselblåsarärenden
 • Oberoende utredning

Utredning av visselblåsarärenden

Så hjälper vi dig

När en överträdelse eller ett missförhållande har rapporterats in via företagets visselblåsarfunktion är det viktigt att agera snabbt. Om det finns grund för misstankarna så är en effektiv hantering av ärendet avgörande för att man ska kunna minimera eventuell ekonomisk förlust, säkra bevis samt med kort varsel kunna kontrollera organisationens tillgångar och kartlägga händelseförlopp. Till vår hjälp har vi tekniska verktyg för att inhämta och analysera strukturerad och ostrukturerad data.

Hantering av komplexa och känsliga fall som involverar överträdelser av interna eller externa regler, kräver beprövad erfarenhet och expertis. Våra specialister har framgångsrikt hanterat en mängd olika utredningar, vilket gör oss väl rustade att möta de utmaningar som kan uppstå i samband med olika typer av oegentligheter.

Grant Thornton erbjuder expertis inom utredningar av visselblåsarärenden och har specialistkompetens inom en rad olika områden. Vi strävar efter att säkerställa att varje utredning genomförs med högsta möjliga nivå avseende professionalism och kvalitet.

I våra utredningar föreslår vi konkreta åtgärder och rekommendationer för att ni ska kunna skydda ert företag mot återkommande händelser.

Grant Thornton har specialistkompetens inom en rad områden relaterade till utredningar av visselblåsarärenden, såsom:

 • Intressekonflikter och jäv
 • Bedrägeri och trolöshet
 • Penningtvätt
 • Bokföringsbrott
 • Intervjuteknik
 • Mutor och korruption
 • Bakgrundskontroller
 • Ekonomiska utredningar
 • Skatt
 • Forensisk dataanalys

Så jobbar vi

Planering

Våra specialister hjälper er sätta upp en skräddarsydd utredningsplan för att tydligt definiera mål, omfattning och tidsplan för utredningen.

Identifiering av berörda parter

Vi kartlägger alla inblandade parter och ser till att ingen i utredningen har några potentiella intressekonflikter. Vi prioriterar högsta möjliga integritet och konfidentialitet för att skydda visselblåsarnas identiteter och förhindra repressalier.

Insamling av bevis

Vi samlar in relevanta dokument, e-postmeddelanden och andra bevis för att belysa ärendet och våra utredningsspecialister genomför intervjuer med inblandade parter, inklusive visselblåsaren om denne har lämnat sina uppgifter.

Bedömning av bevis

Vi utvärderar bevisen objektivt och opartiskt för att avgöra om påståendena kan bekräftas eller motbevisas.

Rapportering

Resultaten sammanställs i en detaljerad rapport som beskriver utredningens process, bevis och slutsatser. Om överträdelser identifieras, föreslår vi konkreta åtgärder och rekommendationer för att korrigera problemen och förhindra återkommande händelser.

Att genomföra en utredning, antingen internt eller med hjälp av en extern oberoende specialist, är inte bara ett sätt att hantera oegentligheter och oetiskt beteende, utan kan också stärka organisationens förtroendekapital och rykte.

Christer Runestam, Head of Financial Services Advisory

Christer Runestam

Rådgivare inom Busines Risk Services, Certified Fraud Examiner, AML specialist
Christer Runestam
Christer Runestam
Rådgivare inom Busines Risk Services, Certified Fraud Examiner, AML specialist
Christer Runestam

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Guide

Visselblåsarguiden

Har din organisation fler än 50 arbetstagare? Isåfall omfattas ni av den nya lagen om att ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 december 2023.

Insikt

Framtidens nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.