Förenkla kostnadsuppföljningen och få en mer överskådlig planering av ditt företags beläggning.

Vår digitala lösning effektiviserar och säkerställer ditt företags tidrapportering och projektfakturering. Att ta fram underlag för löneutbetalning och fakturering har aldrig varit enklare.

Tjänsten är ideal för alla företag som jobbar projektbaserat, t ex tjänste- och konsultverksamheter samt entreprenadföretag. Med tjänsten skapas underlag för lön och fakturering i samma lösning och arbetad tid registreras direkt på respektive projekt – helt automatiskt och ingen behöver sitta och bokföra i efterhand. Medarbetare tidrapporterar enkelt via mobilen och tjänsten fungerar även som en digital personalliggare.

Som med alla andra lösningar i Grant Thorntons digitala kundportal går det att skräddarsy lösningen för att den ska effektivisera så mycket som möjligt för just din verksamhet. Bäst synergieffekter uppnås genom att kombinera olika tjänster i portalen. Vi hjälper ditt företag att gå igenom behoven för att hitta rätt lösningar.

Ansvarig för kundportalen Peter Stenberg Kontakta Peter

Avgörande med kostnadseffektivitet, tillgänglighet och åtkomst

Fortos Management Consulting i Göteborg har använt tjänsten Tid & projekt sedan början av 2016. Här berättar vd Torbjörn Lööf om hur den effektiviserar deras verksamhet och förenklar uppföljning och redovisning:

- Då vår verksamhet handlar om att leverera projekt är det mycket viktigt för oss att på ett effektivt sätt kunna tidrapportera, följa upp projekt och förbereda underlag till kundfakturering. För oss är det avgörande med kostnadseffektivitet, tillgänglighet och inte minst åtkomst av system via olika kanaler/devices. Med Tid & projekt får vi ett antal rapporter som hjälper oss i vår styrning och uppföljning.