Förenkla kostnadsuppföljningen, få översikt över beläggningen

Vår digitala lösning effektiviserar och säkerställer ditt företags tidrapportering och projektfakturering. Att ta fram underlag för löneutbetalning och fakturering har aldrig varit enklare.

Tjänsten Tid och projekt är ideal för alla företag som jobbar projektbaserat, till exempel tjänste- och konsultverksamheter samt entreprenadföretag. Ta fram underlag för lön och fakturering i samma system där arbetad tid registreras direkt i respektive projekt. Underlagen skapas helt automatiskt – ingen behöver sitta och bokföra i efterhand. Medarbetare tidrapporterar enkelt via mobilen och tjänsten fungerar även som en digital personalliggare.

Som med alla andra lösningar i Grant Thorntons kundplattform Flow går det att skräddarsy lösningen för att den ska effektivisera så mycket som möjligt för just din verksamhet. Bäst synergieffekter uppnås genom att kombinera olika tjänster i Flow. De digitala verktygen kombinerar vi med rådgivning för att tillsammans med dig skapa utveckling och tillväxt i ditt bolag. Kontakta oss så hjälper vi dig att gå igenom behoven för att hitta rätt lösningar för ditt företag.

Peter Stenberg
Rådgivare inom tid och projekt
Peter Stenberg