Förenkla kostnadsuppföljningen och få en mer överskådlig planering av ditt företags beläggning.

Vår digitala lösning effektiviserar och säkerställer ditt företags tidrapportering och projektfakturering. Att ta fram underlag för löneutbetalning och fakturering har aldrig varit enklare.

Tjänsten är ideal för alla företag som jobbar projektbaserat, t ex tjänste- och konsultverksamheter samt entreprenadföretag. Med tjänsten skapas underlag för lön och fakturering i samma lösning och arbetad tid registreras direkt på respektive projekt – helt automatiskt och ingen behöver sitta och bokföra i efterhand. Medarbetare tidrapporterar enkelt via mobilen och tjänsten fungerar även som en digital personalliggare.

Som med alla andra lösningar i Grant Thorntons kundplattform går det att skräddarsy lösningen för att den ska effektivisera så mycket som möjligt för just din verksamhet. Bäst synergieffekter uppnås genom att kombinera olika tjänster i portalen. Vi hjälper ditt företag att gå igenom behoven för att hitta rätt lösningar.

Ansvarig för kundportalen Peter Stenberg Kontakta Peter