Effektiv fakturahantering som bidrar till bättre likviditet

Med vår lösning för kundfakturor kan du upprätta en offert som omvandlas till arbetsorder och slutligen resulterar i en faktura som vi distribuerar till din kund. Vi hanterar även påminnelser och registrerar kundinbetalningar.

Med en process som är helt digital har du alltid tillgång till de dokument du behöver, oavsett var du befinner dig.

Du kan enkelt följa status på bolagets fakturor, som är skapade, bokförda, förfallna samt slutligen betalda. Vi kan distribuera dina kundfakturor via mejl eller e-faktura. Om du vill skicka dina fakturor per post, kan vi erbjuda service där fakturan kuverteras, förses med porto och skickas till kund.

Med hjälp av bankkopplingar har du möjlighet att få din kundreskontra uppdaterad dagligen. Kontakta oss för en presentation av tjänsten.

Peter Stenberg
Rådgivare inom kundfaktura
Peter Stenberg