article banner
Branschnyhet

Så hanteras moms vid köp av varor och tjänster från utlandet

Om din ideella organisation köper varor eller tjänster från utlandet, måste ni momsregistrera er. Om momsredovisning saknas vid en granskning, leder det till skattetillägg. Men det finns ett viktigt undantag, och det är föreningar och stiftelser som inte själva säljer något. Vi reder ut vad som gäller för just din organisation.  

- I vår kontakt med stöter vi ofta på situationer där organisationen förvärvat varor och/eller tjänster från utlandet, vilket medför en skyldighet att momsregistrera sig och redovisa moms på förvärvet här i Sverige. Detta är något som många inte känner till och om Skatteverket upptäcker att momsredovisning inte gjorts, blir resultatet att organisationen påförs utgående moms och även skattetillägg om 20 procent på den ej redovisade momsen, berättar Annika Nordqvist, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.

Så här säger reglerna: 

  • Vid förvärv av tjänster från utlandet (EU-länder och andra) är huvudregeln att den som är en beskattningsbar person och bedriver ekonomisk verksamhet ska redovisa momsen på förvärvet i Sverige.  
  • Tjänsterna kan t. ex. vara olika slags licenser, reklam och annonsering, översättning, expert- och rådgivningstjänster.  
  • En stiftelse eller en förening som fortlöpande säljer varor eller tjänster anses vara en beskattningsbar person. 
  • Detta gäller också inskränkt skattskyldiga ideella föreningar som annars är befriade från inkomstskatt och moms 

Förening med försäljningsverksamhet ska betala moms 
Om föreningen t. ex. har ett café, en klubbshop, säljer lotter eller har annan försäljningsverksamhet som är av sådan art att den är undantagen från skatt och moms är föreningen vid förvärv av t. ex. annonser på Facebook (faktureras vanligtvis från utlandet) skyldig att redovisa moms på förvärvet. 

- Eftersom föreningen inte är skattskyldig till moms för sin ”vanliga” verksamhet behöver den registrera sig för moms och redovisa utgående moms på förvärvet. Detta görs, så att säga, i den utländske säljarens ställe, förklarar Annika Nordqvist. 

Föreningen kan inte göra något avdrag för den ingående momsen eftersom föreningen inte bedriver någon momspliktig verksamhet, inte redovisar utgående moms på sin försäljning. Föreningen behöver alltså betala en utgående moms som den inte kan göra avdrag för. Resultatet avseende momsen blir detsamma som om föreningen hade köpt annonsen från en svensk leverantör.  

- Det som är klurigt här, är att om stiftelsen/föreningen inte har någon försäljningsverksamhet alls, kan de ändå omfattas av denna regel om organisationen av någon annan anledning redan är momsregistreradt.ex. på grund av förvärv av varor från annat EU-land, säger Annika Nordqvist. 

Ej momsregistrerad och ingen försäljning – ingen moms 
Om organisationen inte är momsregistrerad och inte har någon försäljningbehöver någon moms inte redovisas i Sverige vid förvärv av tjänster. I det fallet ska den utländske leverantören troligen lägga på sitt lands moms vid försäljningen. Exempel på detta kan vara en insamlingsstiftelse som får in pengar för att i sin tur lämna bidrag och gåvor, men som inte har någon försäljning. Risken för att momsen inte är debiterad ligger i detta fall på säljaren. 

Vid förvärv av varor från annat EU-land finns en liknande regel: 

  • Gäller alla juridiska personer, dvs. i dessa fall behöver man inte vara en beskattningsbar person, sälja något, för att vara skyldig att redovisa moms på förvärvet.  
  • Här finns ett tröskelvärde som uppgår till 90 000 kr per kalenderår. Om organisationen köper varor till belopp som inte överskrider tröskelvärdet ska den utländske säljaren fakturera sitt lands moms 
  • Om organisationer köper varor som överstiger 90 000 kr ska organisationen momsregistrera sig och redovisa moms på förvärvet. Eftersom organisationen inte bedriver momspliktig verksamhet kan den inte göra avdrag för den ingående momsen. Resultatet avseende momsen blir detsamma som om organisationen hade köpt varorna från en svensk leverantör.  

- Det är viktigt att läsa på här och titta på alla parametrar för att veta vad som gäller för just din organisation. Ett skattetillägg om 20 procent kan slå hårt, så vår uppmaning är att göra en genomgång och reda ut om man är skattskyldig för moms eller inte. Vi hjälper många med detta och det är bättre att vara proaktiv än att bli kontaktad av Skatteverket för att man har gjort fel.  


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev