Planera strukturförändringar – undvik onödiga kostnader

Vet du hur rätten att lämna koncernbidrag påverkas vid en omstrukturering? Och kan du överlåta tillgångar till underpris utan att riskera att överlåtelsen beskattas? Våra experter kan hjälpa dig att utreda dessa och andra frågor som påverkar bolagets resultat på kort och lång sikt.

Struktureringen av en transaktion är avgörande för att undvika onödiga transaktionskostnader och inlåsningar. Vi hanterar löpande sådana frågor och kan hjälpa dig att hitta en korrekt och fördelaktig form för den planerade affären.

Kontakta våra experter inom koncernbidrag och strukturfrågor, så kan vi hjälpa dig att uppnå dina kommersiella mål. Vi har mycket lång erfarenhet av att hitta lämpliga lösningar för företaget beroende på den aktuella situationen och vad som behöver göras.