hero banner
Mikael Knutsson
Göteborg
Auktoriserad skatterådgivare

Mikael Knutsson

Mikael Knutsson är auktoriserad skatterådgivare och har flera decennier av erfarenhet kring rådgivning i skattemässiga strukturfrågor. Det kan handla om förvärv eller avyttringar, samgående och fusioner, program för ägarbreddningar eller verksamhet som ska skala upp eller skala ner. Mikaels erfarenhet täcker såväl nationella som internationella skattefrågor för företag.

Till stöd i rådgivningen har Mikael en lång rad kollegor inom Grant Thornton med olika erfarenhet och olika profil. I en skattegrupp som nationellt består av mer än 100 personer finns det alltid någon att diskutera med och att ha som bollplank i en fråga. Vår arbetsmetod bygger på en four-eyes review för att alltid hålla rätt kvalitet och för en god risk management.

Med sin långa erfarenhet kan Mikael vara en bra person att ta ett förutsättningslöst möte med och det blir bara mer givande om den aktuella utmaningen du står inför är riktigt komplex, välkommen att kontakta Mikael.

Mikael Knutsson
Auktoriserad skatterådgivare
Mikael Knutsson
Möt våra experter