Flera sätt att ta in nyckelpersoner som nya delägare

Våra rådgivare skapar helhetslösningar inom värdepappersrelaterade incitamentsprogram. Vi tar fram beslutsunderlag, juridiska handlingar och utformar ett lämpligt program.

Frågan vad är incitamentsprogram kan få många svar. Att låta nyckelpersoner bli delägare är en vanlig del i ett incitamentsprogram. Det kan exempelvis ske genom att låta nyckelpersonen förvärva aktier direkt i bolaget, att göra en omstrukturering så att personen får förvärva aktier i ett nybildat bolag eller att bolaget utfärdar teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att i framtiden köpa aktier i bolaget till ett förutbestämt pris.

Undvik förmånsbeskattning

För att ingen förmånsbeskattning ska uppkomma är det viktigt att alla transaktioner sker till marknadsvärdet. Vi samarbetar ofta med våra kollegor inom affärsrådgivning för att utföra dessa beräkningar.

Behöver du rådgivning inom skatte- och redovisningsmässiga frågor har våra specialister lång erfarenhet. Dessutom kan vi stötta med att ta fram information till berörda nyckelpersoner och hjälpa till med uppföljning av befintligt program.

Auktoriserad skatterådgivare Johanna Wiklund Kontakta Johanna

Praktisk guide över incitamentsprogram

Inom många branscher är det svårt att hitta nyckelpersoner och att få dem att stanna. Kompetensförsörjningen har därför blivit en kritisk faktor vid genomförandet av en affärsplan eller realiserandet av en affärsidé. Med rätt incitamentsprogram kan man dock både locka rätt personer och motivera dem att vara kvar.

Ladda ner vår guide över incitamentsprogram här!