Vi hjälper ditt företag att utforma och införa incitamentsprogram till nyckelpersoner.

Våra rådgivare skapar helhetslösningar inom värdepappersrelaterade incitamentsprogram. Vi tar fram beslutsunderlag och juridiska handlingar samt utformar ett lämpligt program.

Behöver du rådgivning inom skatte- och redovisningsmässiga frågor har våra specialister lång erfarenhet. Dessutom kan vi stötta med att ta fram information till berörda nyckelpersoner och hjälpa till med uppföljning av befintligt program.

Auktoriserad skatterådgivare Johanna Wiklund Kontakta Johanna

Ladda ner vår guide över incitamentsprogram

Den långa högkonjunkturen har gjort det allt svårare att hitta nyckelpersoner och att få dessa att stanna. Kompetensförsörjningen har därför blivit en kritisk faktor vid genomförandet av en affärsplan eller realiserandet av en affärsidé. Med rätt incitamentsprogram kan man dock både locka rätt personer och motivera dem att vara kvar.

Ladda ner guiden här!