hero banner
Tobias Bjarneborg
Göteborg
Auktoriserad skatterådgivare

Tobias Bjarneborg

Tobias Bjarneborg är auktoriserad skatterådgivare och specialist inom de specifika reglerna för ägare inom fåmansföretag samt de ägar- och strukturfrågor som ofta uppkommer i dessa bolag. Tobias är också drivande i Grant Thorntons satsning inom startup och tillväxt.

Grant Thorntons skatteavdelning agerar rådgivare till ägare och entreprenörer inom många branscher. Tobias arbetar med alla typer av företag, men brinner särskilt för snabbväxande företag med aktiva ägare där det finns möjligheter att växa. I tidiga skeden kan det röra sig om kvalificerade personaloptioner och etablering av holdingbolag för att senare handla om en internationell expansion, exit eller IPO.

Gemensamt för alla dessa frågor är vikten av samarbete mellan olika specialistkompetenser och vikten av att arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar. Ambitionen är att genom hög tillgänglighet och konkret rådgivning skapa bästa möjliga förutsättningar för att tillsammans med dig lösa ditt företags behov oavsett om det rör upprättandet av er deklaration, ett optionsprogram eller generationsskifte.

Tobias har mångårig expertis av att stötta företag med nedsättning av socialavgifter för arbete med forskning och utveckling. Genom att bistå företag med både rättelser av tidigare år och med att bemöta förfrågningar från Skatteverket har stora belopp kunnat besparas.

Kontakta gärna Tobias kring specifika ägarfrågor eller om du funderar på en omstrukturering, incitamentsprogram, exit eller kanske har frågor om forskningsavdrag.

Tobias Bjarneborg
Auktoriserad skatterådgivare
Tobias Bjarneborg
Möt våra experter