Skattenyhet

5 tips inför bolagets deklaration

Med:
insight featured image
Nu är det deklarationsdags för företag där räkenskapsåret avslutades under september–december 2022. Är du som ekonomi- eller redovisningsansvarig uppdaterad på vad som gäller och vilka fallgropar som finns? Med rätt förberedelse och kunskap kan processen göras smidigare. För att hjälpa dig har vi samlat fem punkter att tänka på när du deklarerar för företaget.
Innehåll

1. Lämna in deklarationen en månad senare

Tidigare har det varit tillåtet att lämna inkomstdeklarationen en månad senare än det ordinarie inlämningsdatumet om företaget deklarerar digitalt. Av förenklingsskäl har nu Skatteverket bestämt att inkomstdeklarationen får lämnas vid det senare datumet oavsett om du deklarerar digitalt eller på papper. Detta gäller för aktiebolag eller ekonomiska föreningar med bokslut från juli 2022 och framåt. För företag med kalenderår som räkenskapsår ska således deklarationen vara inlämnad senast den 1 augusti 2023. 

Tips! Trots möjlighet till senare inlämning är det dock en rekommendation att se till att få koll på eventuell kvarskatt så snart som möjligt, nu när kostnadsräntan på skattekontot är betydligt högre än tidigare. Läs mer här: Historisk räntehöjning på skattekontot

2. Registrera deklarationsombud i tid

Firmatecknare som tecknar firman ensam och bolagets vd kan signera inkomstdeklarationen digitalt på Skatteverkets hemsida med e-legitimation. Det finns dock fortfarande ingen möjlighet att lämna deklarationen digitalt om firmateckning t ex sker två i förening. 

Ett företag med flera firmatecknare som tecknar gemensamt kan förenkla processen genom att anlita ett deklarationsombud, som kan signera deklarationen digitalt på Skatteverkets hemsida. Det kan vara en företrädare för företaget, redovisningsansvarig, eller annan särskilt utsedd person. Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och även registrerad vd kan utse deklarationsombud. 

Tänk på att ansöka om deklarationsombud i god tid, så finns ett större handlingsutrymme om någon av företrädarna t.ex. blir sjuk eller är bortrest. 

3. Missa inte att lämna in blankett N9

Sedan 2019 har det funnits generella regler som begränsar ett företags rätt att dra av räntekostnader. Om ett företag har ett s.k. negativt räntenetto måste en prövning ske för att avgöra om företaget har rätt till avdrag och i så fall hur stort avdrag företaget har rätt till. 

Räntenettot beräknas som ränteutgifter minus ränteinkomster. Notera dock att begreppet ”ränta” i detta sammanhang har en vidare innebörd än vad vi i dagligt tal menar med ränta – exempelvis omfattar det även andra utgifter för kredit eller utgifter jämförbara med ränta.   

Det finns två sätt att pröva om räntenettot får dras av (och i så fall hur stor del) – förenklingsregeln och EBITDA-regeln. I korthet innebär förenklingsregeln ett möjligt avdrag med maximalt fem miljoner kronor inom en intressegemenskap. Med intressegemenskap menar man i det här sammanhanget en koncern såsom den definieras i årsredovisningslagen. 

EBITDA-regeln innebär kortfattat att företaget kan få avdrag med upp till 30 procent av skattemässigt EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Detta är alltså företagets skattemässiga resultat med justering för vissa specifika poster. 

Beräkningen av företagets räntenetto och samt beräkningen av avdraget redovisas på blankett N9 som är en deklarationsbilaga som ska lämnas in till Skatteverket tillsammans med deklarationen i vissa fall.

Vilka företag ska lämna blankett N9?

Ett företag som har negativt räntenetto ska lämna blankett N9 till sin deklaration bland annat i följande fall: 

Företaget gör avdrag för ett negativt räntenetto enligt EBITDA-regeln  

Företaget gör avdrag för ett negativt räntenetto enligt förenklingsregeln och 

 a) företaget ingår i en intressegemenskap (se länk nedan), eller 

 b) företagets negativa räntenetto överstiger fem miljoner kronor. 

Detta innebär att väldigt många företag måste lämna in blankett N9. Så är fallet alltså även om företaget bara har en låg räntekostnad, men exempelvis ingår i en koncern. Skatteverkets vägledning avseende vilka företag som ska lämna blankett N9 har förändrats sedan införandet av reglerna, vilket innebär att det är betydligt fler bolag som ska lämna blankett N9 idag än vad som ursprungligen bedömdes.  

Läs mer hos Skatteverket om i vilka fall företaget måste lämna blankett N9.

 

4. Företaget kan ha rätt till skattereduktion för inventarieköp under 2021

Om företaget har anskaffat inventarier under 2021 kan företaget ha rätt till en skattereduktion på 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Reduktionen begärs i deklarationen för det räkenskapsår som avslutades 31 december 2022 eller för brutna räkenskapsår närmaste tidpunkten därefter.  

För företag med räkenskapsår som avslutas under september-december 2022 är det alltså i deklarationen som lämnas nu till sommaren som ansökan ska ske.

Här kan du läsa allt om vad som gäller: 
Skattereduktion för investeringar i inventarier som gjordes 2021

5. Överväg om företaget ska göra ett öppet yrkande

Om det finns några osäkerheter i deklarationen kring vilka bedömningar som gjorts kan det vara en god idé att göra ett öppet yrkande för att försöka minimera risken för skattetillägg.

Skattetillägg är en särskild avgift som tas ut om man har lämnat en oriktig eller ofullständig uppgift i en deklaration, exempelvis om företaget har yrkat avdrag för en kostnad som företaget egentligen inte skulle ha rätt till eller om företaget inte tar upp en inkomst som är skattepliktig. Det spelar ingen roll om den oriktiga uppgiften lämnats med avsikt eller inte.

Ett öppet yrkande, kan om korrekt utformat, förhindra att Skatteverket påför skattetillägg. Det är viktigt att yrkandet är tillräckligt öppet och bl.a. noggrant beskriver förutsättningarna för bedömningen, vilken bedömning som har gjorts och varför. Förenklat ska det innehålla tillräckligt med uppgifter för att Skatteverket utifrån det öppna yrkandet skulle ha kunnat fatta ett korrekt beslut. Ett korrekt öppet yrkande innebär även att möjligheten för Skatteverket att ändra bakåt i tiden begränsas till endast två år.

Vår rekommendation är därtill att man bör överväga att skicka med bolagets årsredovisning som bilaga till inkomstdeklarationen så att Skatteverket anses ha haft tillgång till den informationen då detta kan ha betydelse i fall där fråga uppkommer kring skattetillägg. Detta är särskilt viktigt om det finns stora poster eller poster i deklarationen som rör ovanliga frågor.

Vår expertis inom: Revision
Tjänster
Vår expertis inom: Revision
Jag vill veta mer

Vill du veta mer om vad som är på gång inom skatt under våren?

Läs mer här: På gång inom skatt 2023 - rådgivarnas 10 tips

 

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.