Skatterådgivning i samband med transaktioner

Bolagsförvärv, avyttringar, fusioner och fissioner kräver specialistkunskap inom olika delar av skatteområdet. Våra experter har lång erfarenhet av rådgivning kring transaktioner.

När det gäller transaktioner arbetar vi tillsammans med andra specialister inom Grant Thornton för att leverera en helhetslösning till dig som kund och skapa mervärde i samband med transaktionen. Om det behövs arbetar vi även tillsammans med kollegor från vårt internationella nätverk – genom Grant Thornton international har vi tillgång till lokal expertis i fler än 135 länder. Kontakta oss för att veta mer.