hero banner
Kajsa Goding
Stockholm
Auktoriserad revisor

Kajsa Goding

Kajsa Goding är auktoriserad revisor med särskilt fokus på kunder inom vård- och omsorgsbranschen.

Med revision skapas trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot externa intressenter. Grant Thornton har ett dedikerat branschteam som har lång erfarenhet att jobba med bolag inom vårdsektorn och har god förståelse för underliggande drivkrafter och politiska risker som finns inom vård- och omsorgssektorn.

Branschgruppen analyserar och följer utvecklingen inom vårdsektorn och publicerar exempelvis varje år en omfattande branschanalys av utvecklingen inom privat vård och omsorg i Sverige.

Kontakta gärna Kajsa om du vill veta mer om hur en värdeskapande revision kan utveckla ditt företag.

Tjänster
Bransch
Connect
Kajsa Goding
Auktoriserad revisor
Kajsa Goding
Möt våra experter