article banner
Branschnyhet

”Bemanningen är omöjlig att hantera just nu”

Kajsa Goding Kajsa Goding

Efterfrågan är större än någonsin. Samtidigt skapar avbokningar, sjukskrivningar och digital omställning till följd av covid-19 stora utmaningar för de privata vård- och omsorgsföretagen i Sverige. Här delar Kajsa Goding, branschexpert Vård och omsorg på Grant Thornton, med sig av branschens utmaningar just nu.  

Många bolag tappar intäkter nu 

Intäkterna faller nu snabbt för många privata vård- och omsorgsbolag. Vi kan se att detta främst är relaterat till avbokningar och inställda besök. En del bolag ställer om till digitala möten, men för många är det ändå inte tillräckligt för att täcka upp.  

Här handlar det enkelt uttryckt om att se hur länge pengarna faktiskt räcker. Styrelse och ledning måste jobba med prognoser och kalkyler och snabbt se över kostnadsmassan – vad kan strypas? Agera utifrån olika scenarios och tiderHur ser det ut nu, till sommaren och till hösten? 

Auktoriserad revisor
Kajsa Goding Kontakta Kajsa

- Det är svårt att ge råd härMan har räknat med en högre beläggning och verkligheten är nu en helt annanMina kunder frågar om de kan få en mall får hur de ska räkna – men det finns inga mallar för att beräkna ett stilleståndMånga medelstora bolag jag pratar med nu har aldrig upplevt en liknande situation. Detta är helt nytt för alla, säger Kajsa Goding. 

Bemanningen en stor utmaning  

Samtidigt som efterfrågan på vårdtjänster är rekordhög för tillfälletkämpar bolagen med stora vakanser. Hög sjukfrånvaro hos medarbetarna gör att bemanningen är omöjlig att hantera just nu.  

- De kunder jag jobbar med kämpar mycket med att personalen är sjukskrivna och det finns helt enkelt inte medarbetare att fylla vakanserna med. På vissa håll är upp till 70 procent av personalstyrkan sjukskrivna. Rekommendationen från myndigheterna är att man ska vara hemma vid minsta symptom nuBolagen kämpar och är utsatta, de som är kvar ska göra jobbet med färre personal, säger Kajsa Goding. 

Kajsa menar att vakanserna är stora inom både primärvård, assistans och omsorg. Detta medför att bolagen direkt tappar intäkter då de måste boka av och boka om och ersättningen från regionerna uteblir. 

Digitala möten får ett uppsving för de som har tekniken på plats 

Den digital omställningen går riktigt snabbt nu, vilket många bolag vittnar om. De som var på gång redan innan coronakrisen, är de som lyckas här. Medan de som inte hade lösningar på plats halkar efter och det blir avbokningar istället. Det digitala försprånget från konkurrenter blir extra stort för de som har kunder i ett segment som inte kan utföra möten digitalt, t ex äldre 

Fortsatt många förvärv 

Just nu har alla ställt om för att hantera krisen. Därav är många bolag försiktiga med nya förvärv. Men vi ser ändå en fortsatt hög förvärvsaktivitet inom primärvårdssektornSamtidigt väntar flera större aktörer med förvärv när det är så pass tufft i verksamheterna idag att hantera krisen.  

- Just nu är vår uppfattning att man kör på med de transaktioner som redan är påbörjade, man blåser inte av affärerna. Däremot väntar vi oss en större försiktighet med nya transaktioner, säger Kajsa Goding.  

Vägen framåt för branschen 

Trycket på den privatvård- och omsorgssektorn är stort nu. Tjänsterna är efterfrågade och den digitala tekniken finns. Men sjukskrivningarna är svåra att överblicka och är fortsatt en osäkerhetsfaktor. Även bristen på skyddsutrustning är ett orosmoment. Blickar man lite framåt, ser Kajsa Goding att de som kan framtidssäkra sina bolag är de som kommer klara detta.  

- Det gäller att spela sina kort rätt nu. Vi ser att krisen vi befinner oss i riktar fokus mot en spännande bransch, och fler vill nu utbilda sig till läkare och sjuksköterska. Jag tror att branschen kan få ett uppsving om de förvaltar detta väl. Vi är mitt uppe i omställningen nu och det är för tidigt att dra några slutsatser. Min bedömning är att de bolag som har ordning och reda i grunden har en klar fördel, säger Kajsa Goding.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev