Branschnyhet

Det händer inom vård och omsorg våren 2023

insight featured image
Vårdsektorn utmanas av kompetensbrist och personalen är stressad. Detta påverkar de flesta privata aktörer och det tar mycket tid och kraft att hitta kompetent personal. Vårdsektorn tampas också med låg produktivitet och ett nytt politiskt styre på många ställen i Sverige. Här sammanfattar Grant Thorntons branschgrupp Healthcare vad i omvärlden som påverkar företagen just nu.

– Det som händer i huvudstadsregionen är i regel en fingervisning av vad som väntar branschen i stort även i resten av landet. Stockholm står för en så pass stor del av kakan, säger Kajsa Goding, branschansvarig för Healthcare på Grant Thornton. 

Det händer efter IVO:s beslut gällande Humana

Vård och omsorgsbranschen granskas allt hårdare. Enligt Sveriges Radio blev över hälften av de granskade bolagen av med sitt tillstånd under 2022. Motsvarande siffra 2020 var 25 procent. Ett aktuellt exempel är Humana som hotades av nedstängning efter beslutet från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).  

Tidsfristen som IVO har för att överklaga inhibitionsbeslutet från Förvaltningsrätten i Stockholm har nu löpt ut. Detta betyder att inhibitionsbeslutet står fast och att Humana Assistans kan fortsätta bedriva verksamhet under tiden som den rättsliga processen, gällande IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd, fortgår i förvaltningsrätten. 

Mats Fagerlund , Partner Advisory
Vårt råd är att se över verksamheten utifrån ett riskperspektiv och se till att ha en intern kontroll och rutiner på plats för att säkerställa att inte riskera återbetalningskrav, viten, tillstånd etc. och att systematiskt kunna påvisa detta genom eget arbete eller att koppla in en extern part för att oberoende granska och genomlysa verksamheten

Lyssna på intervjun med Mats Fagerlund i Ekonomiekot Extra: Staten klämmer åt assistansbolag  – "en chock" | Ekonomiekot Extra

Höjda röster från läkare i Stockholms län  

En utmaning som många företag brottas med är den rekryteringskris som branschen står inför, där det saknas t ex specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Färre väljer också att utbilda sig till läkare, samtidigt som allt fler väljer att lämna branschen. En bidragande orsak är den höga arbetsbelastningen.  

Många stressade läkare kräver genom Stockholms Läkarförening att den politiska ledningen i Region Stockholm satsar mer pengar på vården. ”För varje krona vi sparar på personalkostnader så kommer det drabba våra patienter", säger Akil Awad, specialistläkare på infektionsavdelningen på Södersjukhuset. ”Jag delar bilden av att arbetsmiljön i Region Stockholm är dålig och att sjukhusen behöver mer resurser", säger finansregionrådet Aida Hadžialić (S).

Ändrade förutsättningar i Stockholm skapar oro hos företagen 

Den 21 februari tog S+MP+C med stöd av V beslut om att lägga ner vårdvalet för specialiserad rehabilitering vid utmattningssyndrom och långvarig smärta. Specialistläkare och husläkare har kunnat remittera patienter med utmattningssyndrom, långvarig smärta samt ME/CFS och komplicerad smärtproblematik till särskilda smärtkliniker som tecknat vårdavtal med regionen. Men nu har Region Stockholm alltså beslutat att patienter framöver i första hand ska vårdas inom primärvården. 

Kajsa Goding , Auktoriserad revisor
Det finns en oro bland våra kunder för hur detta kommer att påverka verksamheten framåt. Företagen behöver beredskap inför hur olika scenarier kan komma att påverka deras verksamhet framåt

Avvecklingen av vårdvalet ska vara färdig under 2025. Cirka 2 800 patienter genomgår smärtrehabilitering årligen. Planen är att två tredjedelar av patienterna ska behandlas inom primärvården och en tredjedel inom psykiatri och sjukhus. Omställningsplanen för vårdval ska beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden i juni i år.  

Grant Thorntons branschgrupp Healthcare bevakar löpande vad som händer, vilka beslut som fattas och kan utifrån det komma med råd.