Branschnyhet

Så bygger du ett starkt bolag inom vård och omsorg

Med:
Joanna Antonsson
insight featured image
Just nu händer det mycket på marknaden för vård- och omsorgsföretag. Digitaliseringen är en av drivkrafterna, samtidigt som det pågår en konsolidering bland de mindre aktörerna. En annan viktig faktor är den pågående coronapandemin som har satt fokus på personalbristen i branschen. Allt detta ställer stora krav på den som vill bygga ett starkt bolag för framtiden.

Vård- och omsorgsföretagen är en bransch som just nu genomgår en snabb utveckling och där digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna. Det har lett till framväxten av ett antal företag som erbjuder olika former av digitala tjänster men där trenden nu är att allt fler av dessa vill bredda sitt utbud till traditionell vård och omsorg.

Det pågår också en konsolidering där mindre företag blir föremål för uppköp vilket leder till att aktörerna på marknaden blir större och bättre rustade att möta ökande krav på vårdgivningen från landets regioner.

Ett exempel på detta är att Region Stockholm omförhandlat ett antal avtal med krav som att vårdgivaren ska ha ett visst antal läkare och kunna utföra ett visst antal operationer vilket gör att många av de mindre aktörerna inte kan fortsätta.

Något som även påverkat vård- och omsorgsbolagen är coronapandemin som innebär att digitaliseringen har snabbats på markant. Men den har också aktualiserat den personalbrist som finns inom inom vård och omsorg vilket innebär att det blir ännu viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ett välmående vård- och omsorgsbolag är resultatet av ett långsiktigt värdeskapande. Oavsett om man som ägare står inför en extern försäljning eller själv vill ta sitt bolag till nästa nivå är de mest centrala delarna ordning och reda samt effektiv ekonomisk uppföljning.

Tre aktuella spaningar som påverkar ditt bolag inom vård och omsorg

  1. Digitaliseringen – stark drivkraft
  2. Kompetensförsörjningen – ännu viktigare att vara attraktiv arbetsgivare
  3. Transaktionstakten ökar – fler bolag redo för nästa steg

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.