Har du koll på ditt företags it-relaterade risker?

It-risker kan ha negativ inverkan på it-miljön, men också på informationen som hanteras exempelvis i affärssystemet. Med vår IT-revision kan vi hjälpa dig säkra dina it-risker.

Speciellt viktigt är det att skydda affärskritisk information mot obehörig åtkomst eller förändring och att den är alltid riktig, fullständig och aktuell. Tillgängligheten är också avgörande, då it-beroendet är stort i dagens samhälle och systemen måste vara uppe och snurra när informationen behövs.

Grant Thorntons erfarna revisorer på vår avdelning IT-revision hjälper dig och ditt företag. Vi är CISA-certifierade och har även andra relevanta certifieringar inom området, såsom CRISC, CISM och CGEIT. Vi tillämpar vedertagna internationella ramverk och standarder för att identifiera och analysera ditt företags it-relaterade risker på ett effektivt sätt.

Vi stöttar ditt företag med både generella it-kontroller (så kallade ITGC) och skräddarsydda it-revisioner inom ramen för intern- och externrevision. Då granskar vi it-verksamhet och relaterade processer, applikationer, databaser, it-infrastruktur och fysisk säkerhet av serverrum och datahallar. En it-revision kan göras när som helst under året. Kontakta oss för att veta mer.

Johan Sarasalo
Rådgivare inom IT-revision
Johan Sarasalo